ISEC Funds

Most information available only in Swedish

Cicero fonder AB 

Senaste Nav

Peabfonden Senaste NAV 230.94 SEK 2017-08-16

Fondbestämmelser Peab
KIID Peab
Informationsbroschyr Peab

Eligo Asset Management AB

Fronteer Solutions AS

Senaste Nav

Fronteer Harvest A Senaste NAV 112.14 NOK 2017-08-16
Fronteer Harvest B Senaste NAV 112.43 NOK 2017-08-16

Fondbestämmelser Fronteer Harvest
KIID Fronteer Harvest – Andelsklass A
KIID Fronteer Harvest – Andelsklass B
Informationsbroschyr Fronteer Harvest

Förvaltningshuset Norge AS

Senaste Nav

FH60A Senaste NAV 104.98 NOK 2017-08-16
FH60B Senaste NAV 104.61 NOK 2017-08-16
FH60C Senaste NAV 105.31 NOK 2017-08-16

KIID FH60 A
KIID FH60 B
KIID FH60 C
informationsbroschyr FH60
Fondbestämmelser FH60

Gustavia Kapitalförvaltning AB

Senaste Nav

Gustavia Balkan Senaste NAV 203.12 SEK 2017-08-16
Gustavia Global Tillväxt Senaste NAV 150.12 SEK 2017-08-16
Gustavia Kazakstan och Centralasien Senaste NAV 74.22 SEK 2017-08-17
Gustavia Ny Teknik Senaste NAV 216.64 SEK 2017-08-16
Gustavia ProxyPetroleum Energy A Senaste NAV 45.44 SEK 2017-08-16
Gustavia ProxyPetroleum Energy B Senaste NAV 82.42 USD 2017-08-16
Gustavia Ryssland Senaste NAV 66.05 SEK 2017-08-16
Gustavia Sverige Senaste NAV 490.78 SEK 2017-08-16
Zensum Balanserad Senaste NAV 103.11 SEK 2017-08-16
Zensum Tillväxt Senaste NAV 94.20 SEK 2017-08-16

Meddelande till andelsägare i Zensum Trygg – Fonden har bytt namn till Zensum Balanserad
Meddelande till andelsägarna i Gustavia Småbolag – sammanslagning av fonderna Småbolag och Sverige

Fondbestämmelser Gustavia Balkan
Fondbestämmelser Gustavia Global Tillväxt
Fondbestämmelser Gustavia Kazakstan och Centralasien
Fondbestämmelser Gustavia Ny Teknik
Fondbestämmelser Gustavia ProxyPetroleum Energy
Fondbestämmelser Gustavia Ryssland
Fondbestämmelser Gustavia Sverige
Fondbestämmelser Zensum Balanserad
Fondbestämmelser Zensum Tillväxt
KIID Gustavia Balkan
KIID Gustavia Global Tillväxt
KIID Gustavia Kazakstan och Centralasien
KIID Gustavia Ny Teknik
KIID Gustavia ProxyPetroleum Energy A
KIID Gustavia ProxyPetroleum Energy B USD
KIID Gustavia Ryssland
KIID Gustavia Sverige
KIID Zensum Balanserad
KIID Zensum Tillväxt
Informationsbroschyr Gustavia Balkan
Informationsbroschyr Gustavia Global Tillväxt
Informationsbroschyr Gustavia Kazakstan och Centralasien
Informationsbroschyr Gustavia Ny Teknik
Informationsbroschyr Gustavia ProxyPetroleum Energy
Informationsbroschyr Gustavia Ryssland
Informationsbroschyr Gustavia Sverige
Informationsbroschyr Zensum Balanserad
Informationsbroschyr Zensum Tillväxt

Humle Kapitalförvaltning AB

Investerum AB

Lysa AB

Senaste Nav

Lysa Aktier A Senaste NAV 102.57 SEK 2017-08-16
Lysa Räntor A Senaste NAV 100.25 SEK 2017-08-16

KIID Lysa Aktier A
KIID Lysa Rantor A
Informationsbroschyr Lysa Aktier
Informationsbroschyr Lysa Räntor
Fondbestämmelser Lysa Aktier
Fondbestämmelser Lysa Räntor

Nowo Fund

Senaste Nav

Nowo Fund Senaste NAV 105.81 SEK 2017-08-16

Fondbestämmelser Nowo Fund
KIID Nowo Fund
Informationsbroschyr Nowo Fund

Pacific Fonder AB

Senaste Nav

Pacific Absolute Return Senaste NAV 105.10 SEK 2017-08-16
Pacific Explorer Dynamic A Senaste NAV 142.07 SEK 2017-08-16
Pacific Explorer Dynamic B Senaste NAV 99.29 SEK 2017-08-16
Pacific Extraordinary Brands A Senaste NAV 125.77 SEK 2017-08-16
Pacific Extraordinary Brands B Senaste NAV 98.69 SEK 2017-08-16
Pacific Global Dynamic Senaste NAV 116.51 SEK 2017-08-16
Pacific Precious A Senaste NAV 104.01 SEK 2017-08-16
Pacific Precious B Senaste NAV 102.93 SEK 2017-08-16

Fondbestämmelser Pacific Absolute Return
Fondbestämmelser Pacific Explorer Dynamic
Fondbestämmelser Pacific Extraordinary Brands
Fondbestämmelser Pacific Global Dynamic
Fondbestämmelser Pacific Precious
KIID, Pacific Absolute Return, andelsklass A
KIID, Pacific Explorer Dynamic, andelsklass A
KIID, Pacific Explorer Dynamic, andelsklass B
KIID, Pacific Extraordinary Brands, andelsklass A
KIID, Pacific Extraordinary Brands, andelsklass B
KIID, Pacific Global Dynamic, andelsklass A
KIID, Pacific Precious, andelsklass A
KIID, Pacific Precious, andelsklass B
Informationsbroschyr Pacific Absolute Return
Informationsbroschyr Pacific Global Dynamic
Informationsbroschyr Pacific Explorer Dynamic
Informationsbroschyr Pacific Precious
Informationsbroschyr Pacific Extraordinary Brands