ISEC Funds

Most information available only in Swedish

Cicero fonder AB 

Senaste Nav

Peabfonden Senaste NAV 243.98 SEK 2017-05-23

Fondbestämmelser Peab
KIID Peab
Informationsbroschyr Peab

Eligo Asset Management AB

Senaste Nav

Viking Fonder A Senaste NAV 113.93 SEK 2017-05-23
Viking Fonder B Senaste NAV 111.93 SEK 2017-05-23
Viking Fonder C Senaste NAV 124.11 SEK 2017-05-23

Fondbestämmelser Viking Fonder Sverige
KIID Viking Fonder Sverige, andelsklass A
KIID Viking Fonder Sverige, andelsklass B
KIID Viking Fonder Sverige, andelsklass C
Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige
Arvodesberäkning Viking Fonder Sverige

Fronteer Solutions AS

Senaste Nav

Fronteer Harvest A Senaste NAV 112.84 NOK 2017-05-23
Fronteer Harvest B Senaste NAV 113.09 NOK 2017-05-23

Fondbestämmelser Fronteer Harvest
KIID Fronteer Harvest – Andelsklass A
KIID Fronteer Harvest – Andelsklass B
Informationsbroschyr Fronteer Harvest

Förvaltningshuset Norge AS

Senaste Nav

FH60A Senaste NAV 104.85 NOK 2017-05-23
FH60B Senaste NAV 104.42 NOK 2017-05-23
FH60C Senaste NAV 105.06 NOK 2017-05-23

KIID FH60 A
KIID FH60 B
KIID FH60 C
informationsbroschyr FH60
Fondbestämmelser FH60

Gustavia Kapitalförvaltning AB

Senaste Nav

Gustavia Balkan Senaste NAV 203.46 SEK 2017-05-23
Gustavia Global Tillväxt Senaste NAV 154.31 SEK 2017-05-23
Gustavia Kazakstan och Centralasien Senaste NAV 76.13 SEK 2017-05-23
Gustavia Ny Teknik Senaste NAV 219.82 SEK 2017-05-23
Gustavia ProxyPetroleum Energy A Senaste NAV 53.63 SEK 2017-05-23
Gustavia ProxyPetroleum Energy B Senaste NAV 90.81 SEK 2017-05-23
Gustavia Ryssland Senaste NAV 70.80 SEK 2017-05-23
Gustavia Sverige Senaste NAV 519.58 SEK 2017-05-23
Zensum Tillväxt Senaste NAV 96.77 SEK 2017-05-23
Zensum Trygg Senaste NAV 103.28 SEK 2017-05-23

Meddelande till andelsägarna i Gustavia Småbolag – sammanslagning av fonderna Småbolag och Sverige

Fondbestämmelser Gustavia Balkan
Fondbestämmelser Gustavia Global Tillväxt
Fondbestämmelser Gustavia Kazakstan och Centralasien
Fondbestämmelser Gustavia Ny Teknik
Fondbestämmelser Gustavia ProxyPetroleum Energy
Fondbestämmelser Gustavia Ryssland
Fondbestämmelser Gustavia Sverige
Fondbestämmelser Zensum Tillväxt
Fondbestämmelser Zensum Trygg
KIID Gustavia Balkan
KIID Gustavia Global Tillväxt
KIID Gustavia Kazakstan och Centralasien
KIID Gustavia Ny Teknik
KIID Gustavia ProxyPetroleum Energy A
KIID Gustavia ProxyPetroleum Energy B USD
KIID Gustavia Ryssland
KIID Gustavia Sverige
KIID Zensum Tillväxt
KIID Zensum Trygg
Informationsbroschyr Gustavia Balkan
Informationsbroschyr Gustavia Global Tillväxt
Informationsbroschyr Gustavia Kazakstan och Centralasien
Informationsbroschyr Gustavia Ny Teknik
Informationsbroschyr Gustavia ProxyPetroleum Energy
Informationsbroschyr Gustavia Ryssland
Informationsbroschyr Gustavia Sverige
Informationsbroschyr Zensum Tillväxt
Informationsbroschyr Zensum Trygg

Humle Kapitalförvaltning AB

Investerum AB

Lysa AB

Senaste Nav

Lysa Aktier A Senaste NAV 106.25 SEK 2017-05-23
Lysa Räntor A Senaste NAV 100.85 SEK 2017-05-23

KIID Lysa Aktier A
KIID Lysa Rantor A
Informationsbroschyr Lysa Aktier
Informationsbroschyr Lysa Räntor
Fondbestämmelser Lysa Aktier
Fondbestämmelser Lysa Räntor

Nowo Fund

Senaste Nav

Nowo Fund Senaste NAV 108.38 SEK 2017-05-23

Fondbestämmelser Nowo Fund
KIID Nowo Fund
Informationsbroschyr Nowo Fund

Pacific Fonder AB

Senaste Nav

Pacific Absolute Return Senaste NAV 108.71 SEK 2017-05-23
Pacific Explorer Dynamic Senaste NAV 141.13 SEK 2017-05-23
Pacific Extraordinary Brands A Senaste NAV 131.49 SEK 2017-05-23
Pacific Extraordinary Brands B Senaste NAV 103.37 SEK 2017-05-23
Pacific Global Dynamic Senaste NAV 123.08 SEK 2017-05-23
Pacific Precious A Senaste NAV 109.67 SEK 2017-05-23
Pacific Precious B Senaste NAV 108.88 SEK 2017-05-23

Fondbestämmelser Pacific Absolute Return
Fondbestämmelser Pacific Explorer Dynamic
Fondbestämmelser Pacific Extraordinary Brands
Fondbestämmelser Pacific Global Dynamic
Fondbestämmelser Pacific Precious
KIID, Pacific Absolute Return, andelsklass A
KIID, Pacific Explorer Dynamic, andelsklass A
KIID, Pacific Extraordinary Brands, andelsklass A
KIID, Pacific Extraordinary Brands, andelsklass B
KIID, Pacific Global Dynamic, andelsklass A
KIID, Pacific Precious, andelsklass A
KIID, Pacific Precious, andelsklass B
Informationsbroschyr Pacific Absolute Return
Informationsbroschyr Pacific Global Dynamic
Informationsbroschyr Pacific Explorer Dynamic
Informationsbroschyr Pacific Precious
Informationsbroschyr Pacific Extraordinary Brands