ISK för fondbolag

Utifrån 2014 års fondutredning ges fondbolag möjlighet att själva kunna erbjuda sina sparare investeringssparkonto, ISK, där fondandelar och kontanta medel kan förvaras. Lagändringen träder i kraft den 3 januari 2018.

Den 22 augusti håller ISEC ett workshop/informationsmöte för våra kunder.

Där kommer vi presentera vårt lösningsförslag steg 1 som kommer att lanseras i SECURA version 17.2 med release i november.

Är du kund hos oss och saknar inbjudan? Kontakta usergroup@isec.com