Handelskalender ISEC First Fund

Helgdagar för ISEC First Fund (lördagar och söndagar ej inkluderade) Holidays for ISEC First Fund (Saturdays and Sundays not included)

Om fonden har en exponering över 30 procent mot en enskild marknad som är stängd kommer fonden att vara stängd för handel den dagen. När en under­liggande marknad som fonden är exponerad mot är stängd ska fonden stängas för kurs­sätt­ning, det vill säga försäljnings- och inlösen­order tas emot, men kurssätts först när aktuell marknad öppnar igen.

If the Fund has an exposure of more than 30 percent to an individual closed market, the Fund will be closed for trading on that day. When an underlying market to which the fund is exposed is closed, the fund must be closed for price setting, i.e. subscriptions and redemption orders are received, but prices are only set when the relevant market reopens.

2023
6/1Trettondagen / Epiphany Day
7/4Långfredagen / Good Friday
10/4Annandag Påsk / Easter Monday
1/5Första Maj / Labour Day
9/5Europadagen / Europe Day
18/5Kristi Himmelfärdsdag / Ascension Day
29/5Annandag Pingst / Whit Monday
6/6Sveriges Nationaldag / Swedish National Day
23/6Luxemburgs nationaldag / Luxembourgs National Day
15/8Assumption Day
1/11All Saints Day Luxemburg
25/12Juldagen/ Christmas Day
26/12Annandag Jul / 2nd Day of Christmas


2024
1/1Nyårsdagen / New Year's Day
29/3Långfredagen / Good Friday
1/4Annandag Påsk / Easter Monday
1/5Första Maj / Labour Day
9/5Kristi Himmelfärdsdag / Ascension Day
20/5Whit Monday
6/6Sveriges Nationaldag / Swedish National Day
21/6Midsommarafton / Midsummer Eve
15/8Assumption Day
1/11All Saints Day Luxembourg
24/12Julafton / Christman Eve
25/12Juldagen / Christmas Day
26/12Annandag Jul / 2nd Day of Christmas
31/12Nyårsafton / New Year's Eve