Handelskalender Sverige

Helgdagar för Sverige (lördagar och söndagar ej inkluderade)

2019
1/1 Nyårsdagen
18/4 Skärtorsdagen (Halvdag)
19/4 Långfredagen
22/4 Annadag Påsk
1/5 Första maj
29/4 Kristi Himmelfärdsafton (Halvdag)
30/4 Kristi Himmelfärdsdag
6/6 Sveriges Nationaldag
21/6 Midsommarafton
1/11 Alla helgons afton (Halvdag)
24/12 Julafton
25/12 Juldagen
26/12 Annadag Jul
31/12 Nyårsafton

Om fonden har en exponering över 30 procent mot en enskild marknad som är stängd kommer fonden att vara stängd för handel den dagen. När en underliggande marknad som fonden är exponerad mot är stängd ska fonden stängas för kurssättning, det vill säga försäljnings- och inlösenorder tas emot, men kurssätts först när aktuell marknad öppnar igen.