01 Nov 2019

Fronteer Harvest – Förvaltarregistrering

Den 29:e november 2019 kommer fondandelar i fonden Fronteer Harvest att förvaltarregistreras hos Harvest Funds AS. Om du som andelsägare inte vill få dina fondandelar överförda behöver ISEC Services AB, Fondbolaget, eller Harvest Funds AS bli notifierade innan den 25 november 2019.

Hämta hem som PDF Svenska Norska

Till andelsägarna i Fronteer Harvest

Stockholm den 25 oktober 2019

Viktigt meddelande till dig som kund

Värdepappersfonden Fronteer Harvest (”Fonden”) håller på att gå över till en lösning för hantering av kundregister, och av den anledning ber vi dig ta ställning till om du som andelsägare i Fonden vill överföras till den nya lösningen.

Anledningen till denna förändring är att Harvest Funds AS (”Harvest”) vill erbjuda en mer ändamålsenlig kundupplevelse för sina kunder. Med den nya lösningen kommer du endast att förhålla dig till Harvest.

Återkommer du inte innan 25 november 2019, kommer du automatiskt överföras till den nya lösningen och du behöver inte göra någonting.

Vad är ett andelsägarregister och hur fungerar detta idag? 

Alla värdepappersfonder har ett andelsägarregister. Detta är ett centralt register över vem som äger andelar i fonden och hur många andelar man äger. Andelsägarregistret är viktigt för att garantera dina rättigheter i fonden och den information du har rätt till. Andelsägarregistret är också en viktig grund för den information om dina fondandelar som rapporteras till skattemyndigheterna.

Idag förs andelsägarregistret av ISEC Services AB (”ISEC”). ISEC är fondbolag som lägger ut portföljförvaltning, det vill säga att köpa och sälja värdepapper för Fondens räkning, till det norska värdepappersföretaget Harvest.

Vad innebär den nya lösningen? 

Harvest ökar nu sin service till dig som fondkund. Harvests erbjudande innebär att dom tar över informationsansvaret för ditt fondsparande och att ditt fondkonto står registrerat hos dem.

Idag förmedlar Harvest fonder till dig via sin hemsida, men de placeras på ISEC:s konto och det är därför ISEC som ansvarar för information och rapportering till dig som kund. Efter flytten kommer Harvest ta ansvaret för kundregistret och för den information och rapportering som skickas till dig som kund. Detta innebär att både kontot hos och kundrelationen till ISEC upphör.

Genom att erbjuda detta kan Harvest öka servicen till dig som kund och erbjuda en samlad bild av ditt fondsparande. I praktiken innebär detta att Harvest skapar ett underregister i andelsägarregistret och existerande andelsägare överförs sedan till detta underregister. Från utsidan kommer därför Harvest framstå som andelsägaren i Fonden. Den 29 november 2019 kommer andelsägarna registreras in i detta underregister.

Förändringen innebär således att ditt fondkonto står registrerat hos Harvest istället för hos ISEC. Den faktiska förvaltningen av dina fonder påverkas inte av att Harvest tar över informationsansvaret.

Harvest kommer i och med detta överta vissa av ISEC:s uppgifter som är knutna till andelsägarregistret, inklusive skatterapportering. Att föra ett kundregister på detta sätt är en reglerad verksamhet och Harvest har tillstånd från den norska finansinspektionen för att utföra sådana uppgifter.

Vilka konsekvenser får förändringarna för dig?

Den nya lösningen har tre praktiska konsekvenser för dig som är andelsägare i Fonden:

  • (i) Du är inte längre registrerad direkt i andelsägarregistret i Fonden, utan i ett delregister som förs av Harvest;
  • (ii) Översikten över vem som äger andelar i Fonden, och hur många, kommer föras av Harvest och inte ISEC;
  • (iii) Det är Harvest, och inte ISEC, som kommer ta hand om praktiska uppgifter i samband med andelsägarregistret, inklusive utskick av information och skatterapportering.

Utöver detta kommer inte det nya systemet att innebära några praktiska förändringar för dig. Vi betonar också att förändringarna inte kommer att innebära ökade kostnader för dig som andelsägare i Fonden.

Överföring av personuppgifter 

ISEC kommer att överföra dina personuppgifter till Harvest. Detta är nödvändigt för att kunna föra andelsägarregistret. Endast uppgifter som är nödvändiga för ditt kundförhållande kommer att överföras. Det vill säga din identitetsinformation (personnummer och namn), kontaktuppgifter (telefonnummer och adress) och finansiell information (kund- och produktavtal). Harvest är baserat i Norge och kommer vara registeransvarig i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen från 2018. Dina personuppgifter kommer därför skyddas på samma sätt som idag, och du kommer som tidigare ha rätt att kräva insyn och kan korrigera personuppgifter i enlighet med kraven i personuppgiftslagen. För mer information om Harvest behandling av personuppgifter och kontaktuppgifter vid frågor som rör detta, se deras sida om integritet och samtycke www.harvestfond.se/om-oss/Sekretesspolicy.

Vad händer om jag inte vill bli överförd? 

Om du inte vill överföras till andelsägarregistret som ska föras av Harvest måste du meddela Harvest via telefon 08-50 11 86 88 eller e-post kontakt@harvestfond.se innan 25 november 2019. Om vi inte får ett meddelande om att du inte vill bli överförd, utgår vi från att du samtycker till överföringen.

Om du vill stanna hos ISEC kommer du inte längre ha möjlighet att köpa, sälja och hålla koll på dina andelar via Harvests hemsida. Du kommer då att ha kontakt direkt med ISEC, eftersom ISEC inte erbjuder en webblösning som motsvarar den Harvest har.

Vid frågor vänligen kontakta Harvest på telefon 08-50 11 86 88 eller e-post kontakt@harvestfond.se.

Med vänlig hälsning,
ISEC Services AB & Harvest Funds AS

27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.

12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.