18 Aug 2021

Fusion av Harvest-fonderna in i Spets

Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund och Harvest Global Corporate Bonds har den 18 augusti 2021 fusionerats in i fonden Spets.

Värdering av tillgångar och skulder har skett enligt de prin­ciper som framgår av fondernas respektive fond­bestämmelser och beräk­ningen av fond­andelsvärdet har baserats på det aktuella marknads­värdet av fondernas tillgångar och skulder, beräknat som fond­andelsvärde på avstämning­sdagen.

Du som fond­andel­sägare kan från ISEC kostnads­fritt beställa och ta del av de revisors­yttranden som har upprättats med anledning av fusionen.

18 Aug 2021

Fusion av Harvest-fonderna in i Spets

Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund och Harvest Global Corporate Bonds har den 18 augusti 2021 fusionerats in i fonden Spets.

18 Aug 2021

Fusion av Harvest-fonderna in i Spets

Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund och Harvest Global Corporate Bonds har den 18 augusti 2021 fusionerats in i fonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Global Corporate Bonds

Du får denna information eftersom du sparar i någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Global Corporate Bonds

Du får denna information eftersom du sparar i någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Fronteer Harvest

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Fronteer Harvest

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.