06 Mar 2020

Fusion av värdepappersfonderna ProxyPetroleum Energy och Investerum Basic Value

ProxyPetroleum Energy har den 6 mars 2020 fusionerats in i Investerum Basic Value.

Värdering av tillgångar och skulder har skett enligt de prin­ciper som framgår av fondens respektive fond­bestämmelser och beräk­ningen av fond­andelsvärdet har baserats på det aktuella marknads­värdet av fondernas tillgångar och skulder, beräknat som fond­andelsvärde på avstämning­dagen.

Du som fond­andel­sägare kan från ISEC kostnads­fritt beställa och ta del av de revisors­yttranden som har upprättats med anledning av fusionen.

27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.

12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.