29 Jun 2021

Information till dig som sparar i Humle Småbolagsfond

Du får detta brev eftersom du sparar i fonden Humle Småbolagsfond. Vi vill med detta brev informera dig om att fondens fondbestämmelser kommer att ändras den 9 juli 2021. Din fond kommer fortsatt att förvaltas på samma sätt som tidigare och du behöver inte göra något med anledning av detta brev.

Vad innebär ändringarna för dig som sparar i Humle Småbolagsfond?

Ändringarna innebär i huvudsak att fonden kommer att införa ytterligare andelsklasser och att du som sparare kommer att med bibehållna villkor, men nu utan lägsta belopp för löpande teckning, tillhöra andelsklass A.

Vidare införs en möjlighet för fondbolaget att ta en avgift om högst två procent för korttidshandel (inlösen inom 30 dagar) som återförs fonden och kan tillämpas från det att fondbestämmelserna har trätt i kraft. Syftet är att kvarvarande andelsägare inte ska belastas med kostnader hänförliga en sådan inlösen.

Du som andelsägare har således alltid rätt att kostnadsfritt lösa in dina andelar men kan efter det att ändringarna ska tillämpas belastas med en avgift vid korttidshandel.

Ändringarna kommer inte att medföra några andra ändringar av avgifter, arvoden och kostnader i din fond. För aktuella avgifter hänvisas till fondens faktablad som återfinns på www.isec.com/funds.

Vilka andelsklasser kommer att finnas?

Efter ändringarna trätt i kraft kommer följande andelsklasser med tillhörande villkor finnas.

Andelsklass

Lägsta initialt teckningsbelopp (SEK)

Utdelande

Fast förvaltningsavgift
(procent)

Annat villkor

A

100

NEJ

1,26

NEJ

B

10 000 000

NEJ

0,9

NEJ

C

10 000 000

JA

0,9

NEJ

D

100

NEJ

0,9

JA

Om du har några frågor med anledning av ändringarna eller önskar ta del av mer material är du alltid välkommen att kontakta oss enligt nedan:

E-post: fundadmin@isec.com

Telnr: +46 (0)8 509 313 60

Vänliga hälsningar

ISEC Services AB

Helena Unander-Scharin, verkställande direktör

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Global Corporate Bonds

Du får denna information eftersom du sparar i någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Global Corporate Bonds

Du får denna information eftersom du sparar i någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Fronteer Harvest

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Fronteer Harvest

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Opportunities Fund

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Opportunities Fund

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.