01 May 2017

ISEC lanserar fjärde generationens plattform för kapitalförvaltning – SECURA nXt

ISEC har med SECURA nXt vidareutvecklat sitt portfölj- och fondandelssystem till en sofistikerad plattform med syfte att uppnå hög effektivitet, låg risk och ett kraftfullt IBOR-stöd genom hela kapitalförvaltningens värdekedja.

secura_screen_cropped

Nu släpper ISEC fjärde generationens plattform för kapitalförvaltning – SECURA nXt. Foto: AHA Produktion.

SECURA nXt samlar ett brett spektrum av tekniska integrationer och lösningar, som bidrar till en hög grad av STP och minskad risk. Plattformen utgör en gemensam källa för alla positioner, vilket tillsammans med den optimerade realtidsmotorn och integrationer möjliggör IBOR i affärsverksamheten.


SECURA nXt:s plattform har även fått ett modernt användargränssnitt med nytt färgschema, enhetlig design, nya ikoner och tydligare diagram.


»På en allt mer komplex och reglerad finansmarknad krävs moderna och kraftfulla verktyg för att underlätta beslutsfattande och ge förutsättningar för att uppnå en hög operationell effektivitet, detta uppnår vi med SECURA nXt«, säger Johan Andersson, CTO på ISEC Systems.


För mer information, kontakta Johan Andersson på +46 (0)8 509 313 24 eller johan.andersson@isec.com

27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.

12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.