31 Mar 2020

Lysa Räntor öppen för handel

Den 31 mars 2020 beslutade ISEC att åter öppna Lysa Räntor för handel. Det betyder att det nu är möjligt att teckna och lösa in andelar i fonden igen.

Beslutet om senareläggning av handel i Lysa Räntor upphävs till följd av att det åter går att säkerställa ett korrekt andelsvärde i fonden. Orsaken till att korrekt värdering inte har kunnat säkerställas är att vi bedömde att värdet på Lysa Räntors innehav i Spiltan Räntefond Sverige var osäkert.

Spiltan Fonder AB har idag beslutat att öppna Spiltan Räntefond Sverige och andelsvärde kommer att publiceras per dagens datum. Aktuellt andelsvärde för Lysa Räntor kan därmed fastställas och kommer som alltid att publiceras på hemsidan så snart detta är beräknat.

Andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av detta beslut. De order som kommit in under tiden beslutet om senareläggningen har gällt kommer nu att verk-ställas i tur och ordning till andelsvärdet som fastställs den 31 mars.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta info[at]isec.com.

27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.

12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.