12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.

ISEC Services AB är Fondbolag för fonderna och har i sin tur delegerat ut förvaltning och distribution till Lysa AB. Lysa AB har med sitt växande team genomgått en fantastisk resa och haft en exceptionell tillväxt. Som ett led i deras fortsatta expansion ska fonderna flyttas över till Lysa-koncernens nystartade fondbolag Lysa Fonder AB. Finansinspektionen har lämnat tillstånd till överlåtelsen.

Lysa Fonder AB kommer den 11 juni 2020 att ta över följande fonder:

Lysa Aktier
Lysa Räntor
Lysa Sverige Aktier
Lysa Global Aktier Hållbar
Lysa Räntor Hållbar

ISEC tackar Lysa för den här tiden hos oss. Vi är mycket nöjda med att ha kunnat hjälpa Lysa genom våra tjänster, medarbetare och system så att de har kunnat växa så framgångsrikt. Vi kommer med spänning följa deras fortsatta utveckling.

Kontakta Lysa för mer information.

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.

12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.

31 Mar 2020

Lysa Räntor öppen för handel

Den 31 mars 2020 beslutade ISEC att åter öppna Lysa Räntor för handel. Det betyder att det nu är möjligt att teckna och lösa in andelar i fonden igen.

31 Mar 2020

Lysa Räntor öppen för handel

Den 31 mars 2020 beslutade ISEC att åter öppna Lysa Räntor för handel. Det betyder att det nu är möjligt att teckna och lösa in andelar i fonden igen.