12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.

ISEC Services AB är Fondbolag för fonderna och har i sin tur delegerat ut förvaltning och distribution till Lysa AB. Lysa AB har med sitt växande team genomgått en fantastisk resa och haft en exceptionell tillväxt. Som ett led i deras fortsatta expansion ska fonderna flyttas över till Lysa-koncernens nystartade fondbolag Lysa Fonder AB. Finansinspektionen har lämnat tillstånd till överlåtelsen.

Lysa Fonder AB kommer den 11 juni 2020 att ta över följande fonder:

Lysa Aktier
Lysa Räntor
Lysa Sverige Aktier
Lysa Global Aktier Hållbar
Lysa Räntor Hållbar

ISEC tackar Lysa för den här tiden hos oss. Vi är mycket nöjda med att ha kunnat hjälpa Lysa genom våra tjänster, medarbetare och system så att de har kunnat växa så framgångsrikt. Vi kommer med spänning följa deras fortsatta utveckling.

Kontakta Lysa för mer information.

27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.

12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.