Tidigare resultat - Finansco

Finansco Dynamisk Allokering

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 5 åren.

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Finansco Dynamisk Allokering startade 2018-10-04. 

Som jämförelseindex användes fram till 2021-01-31 ST1X (Norskt statsobligationsindex 0,25 år) och sedan 2021- 03-10 används SOL1X med tillägg om 3,00 procentenheter per år.

Finansco Dynamisk Allokering A

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 5 åren.

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Finansco Dynamisk Allokering A startade 2018-10-03. 

Som jämförelseindex användes fram till 2021-01-31 ST1X (Norskt statsobligationsindex 0,25 år) och sedan 2021- 03-10 används SOL1X med tillägg om 3,00 procentenheter per år.