Tidigare resultat

Humle Småbolagsfond

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren.

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare. 

Som jämförelseindex används Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Indexet används endast i jämförande syfte. Indexet används inte i förvaltningen av fonden och avsikten är inte att fonden ska följa indexet. Fondens innehav och vikterna i portföljen väljs ut oberoende av värdepapprens eventuella andel av indexet och fonden kan således komma att avvika från indexet. Mer information om indexet och varför det är relevant finns i fondens informationsbroschyr.

Andelsklass A startade 2008-01-01.

Andelsklass B startade 2021-11-29. 

Humle Sverigefond

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren.

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare. 

Som jämförelseindex används SIX Portfolio Return Index. Indexet används endast i jämförande syfte. Indexet används inte i förvaltningen av fonden och avsikten är inte att fonden ska följa indexet. Fondens innehav och vikterna i portföljen väljs ut oberoende av värdepapprens eventuella andel av indexet och fonden kan således komma att avvika från indexet. Mer information om indexet och varför det är relevant finns i fondens informationsbroschyr.

Humle Sverigefond startade 2008-01-01.