Tidigare resultat Humle Fonder

Humle Småbolagsfond

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren.

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare. 

Andelsklass A startade 2008-01-01.

Andelsklass B startade 2021-11-29. När andelsklassen varit verksam i ett kalenderår eller mer kommer dess resultat att redogöras i ett stapeldiagram.

Humle Sverigefond

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren.

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare. 

Humle Sverigefond startade 2008-01-01.