Tidigare resultat – Impact Credit Opportunity Fund

Tidigare resultat – Impact Credit Opportunity Fund

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare. 

Fonden startade den 26 november 2021 och det finns därför ingen historik att redovisa. När fonden har varit verksam i ett kalenderår eller mer kommer dess resultat att redogöras i ett stapeldiagram.