Tidigare resultat Investerum

Investerum Basic Value

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren.

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Andelsklass A startade 2015-02-03.

Andelsklass D startade 2018-06-13.

Investerum Equity Value

Fonden startade 2022-03-02. När fonden varit verksam i ett kalenderår eller mer kommer dess resultat att redogöras i ett stapeldiagram.