Tidigare resultat - Investerum Global Value

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren.
Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt
annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Fonden startade den 2005-06-06.
Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren.

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Fonden startade den 2005-06-06.