Peab-Fonden

Tidigare resultat – Peab-Fonden

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren.

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Fonden startade 2010-07-01. 

Som jämförelseindex används 40 procent PEAB B och 60 procent Dow Jones Global.