Tidigare resultat RP-fonderna

Tidigare resultat

RP2 

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren.

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

RP2 B startade 2017-12-13.

RP3 

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren.

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare. 

RP3 B startade 2016-12-14. 

RP4 

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 10 åren. 

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

RP4 B startade 2017-12-06.

RP5 

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 5 åren. 

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare. 

RP5 B startade 2018-09-19.