Tidigare resultat RP-fonderna

Tidigare resultat

RP 2

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 5 åren

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

RP2 B startade 2017-12-13.

RP 3

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 5 åren.

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

RP3 B startade 2016-12-14. 

RP 4

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 5 åren. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

RP4 B startade 2017-12-06

RP 5 

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 5 åren. Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

RP5 B startade 2018-09-19.