Tidigare resultat avkastning - Spets

Spets

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 5 åren.

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare. 

Andelsklass A startade den 2020-06-04.


Andelklass D startade den 2021-06-01.