Tidigare resultat avkastning - Spets

Spets

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 5 åren.

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare. 

Andelsklass A startade den 2020-06-04.

Andelklass D startade den 1 juni 2021. När andelsklassen varit verksam i ett kalenderår eller mer kommer dess resultat att redogöras i ett stapeldiagram.