Tidigare resultat – Stolt Explorer

Stolt Explorer

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 5 åren. 

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare. 

Andelsklass A startade 2021-05-18.

Andelsklass B startade 2021-05-18.