Strand Företagsobligationsfond

Tidigare resultat

Strand Företagsobligationsfond 

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 5 åren.

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Som jämförelseindex används Solactive SEK IG Credit Index.

Andelsklass A startade den 2020-11-24.

Andelsklass B startade den 2020-11-24.

Andelsklass C startade den 2021-06-01.