Strand Företagsobligationsfond A

Tidigare resultat

Strand Företagsobligationsfond A

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 5 åren.

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Andelsklass A startade 2020-11-24.


Strand Företagsobligationsfond A

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 5 åren. 

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare. 

Andelsklass B Startade 2020-11-24Andelsklass C

Andelsklass en startade 2021-06-01 och det finns därför ingen historik att redovisa. När andelsklassen har varit verksam i ett kalenderår eller mer kommer dess resultat att redogöras i ett stapeldiagram.