Vad säger våra förvaltare

Vilka fördelar finns det med att jobba med ett fondhotell och varför valde ni ISEC? 

Vi hade en tanke om att starta en fond med samma förvaltningsfilosofi som vår framgångsrika diskretionära aktieportfölj. Vi bedömde att starta ett eget fondbolag för att starta en fond inte var ett kostnadseffektivt alternativ och sökte därför efter ett fondhotell.

Grundkravet för ett fondhotell är såklart att de kan regelverket och administrationen kring att hantera en fond, utöver det letade vi efter ett fondhotell som var effektivt, snabbfotat och lyhörda för våra önskemål. Alla de kraven har infriats under de snart två år vi samarbetat. Fonden fyller visserligen ett år men vårt samarbete började tidigare, det tar ett tag att få all formalia på plats innan en fond kan starta.


Berätta om er investeringsfilosofi. Varför ska man välja Spets och vad utmärker fonden?

Fair Investments förvaltningsfilosofi bygger i huvudsak på att hitta värdeskapande kvalitetsbolag som marknaden givit en för låg värdering. Vi ser utförliga bolagsanalyser som grundläggande. När vi analyserar bolagen i våra portföljer tar vi hänsyn till flera olika aspekter. Under åren har vi utarbetat en framgångsrik formel för att säkerställa att våra bolag är kvalitetssäkrade och håller måttet. Initialförkortningen CAMP B representerar viktiga fundament att beakta vid utvärdering av ett bolags förmåga att skapa bestående tillväxt.

Fair i bolagets namn anspelar på att vi delar risk med kund, vi har inga fasta förvaltningsavgifter och tar betalt genom vinstdelning, dvs endast tar en avgift på den tillväxt som vi har skapat på kundens investerade kapital. Det tycker vi är Fair. Vår höga avkastning och vår vinstdelningsmodell istället för att ta en avgift är unikt.

Det mest förnuftiga sättet att investera sitt kapital är att placera genom långvarig värdetillväxt. Detta kan uppnås genom sund investeringsfilosofi och långsiktighet samt noggrann analys. Förvaltaren bygger sina beslut utifrån dessa värdepelare och har gjort det med framgång. Via placering i Spetsfonden kan man enkelt ta del av denna investeringsfilosofi och förvaltarens expertis. Vår investeringsfilosofi har historiskt haft en mycket hög avkastning.

– Maria Sterner, VD Fair Investments Sweden AB