Bli kund i Humle Atle

Du kan spara i Humlefonderna genom ett tradi­tionellt fond­konto. Nedan följer olika alter­nativ på hur du kan bli kund hos oss. Vår fond­administra­tion hjälper gärna till om du har några funder­ingar.

Fysisk Person

Välj hur du vill bli kund hos oss

Digitalt BankID

Du kan snabbt och smidigt besvara frågorna genom att öppna formuläret på följande länk. Du kommer att ombes att signera svaren elektroniskt.

Ladda ner anmälningsblanketten och posta den i original till oss

Ladda hem formuläret här, skriv ut, fyll i, skriv under och skicka original med bilagor till vår adress.

Beställ blankett hem

Om du inte har möjlighet att skriva ut dokumentet ber vi dig att höra av dig till oss på fundadmin@isec.com eller nummer 08-509 313 60 så skickar vi blanketten per post.

Juridisk Person

Välj hur du vill bli kund hos oss

Ladda ner anmälningsblanketten och posta den i original till oss

Ladda hem formuläret här, skriv ut, fyll i, skriv under och skicka original med bilagor till vår adress.

Beställ blankett hem

Om du inte har möjlighet att skriva ut dokumentet ber vi dig att höra av dig till oss på fundadmin@isec.com eller nummer 08-509 313 60 så skickar vi blanketten per post.

Adress

ISEC Services AB
Fondkontoöppning
Vattugatan 17
111 52 Stockholm

Om kundkännedom

Enligt lagen (2017:630 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penning­tvätts­lagen) ska bland annat fondbolag förhindra att deras produkter och tjänster missbrukas i syfte att tvätta pengar eller finansiera terrorism. Vi som fondbolag har ett ansvar att alltid bedöma om det finns en risk för att våra produkter och tjänster används för penning­tvätt och terrorism­finansi­ering och därefter agera för att upptäcka och förhindra ett sådant beteende. Vi behöver därför ha god kunskap om våra kunder och affärer och förstå syftet med affärs­förhåll­andet och de transaktioner som kommer att utföras.

Därför ställer vi frågor

För att kunna uppfylla de höga krav som ställs om kund­kännedom i penning­tvätts­lagen är vi skyldiga att ställa frågor till dig. Frågorna kallas kund­kännedoms­frågor och alla frågor ställs utifrån lagkraven. Frågorna behöver besvaras om vi ska kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster. Den informa­tion vi har om dig och hur du använder bolagets tjänster behöver hållas uppdaterad och aktuell. Därför kommer vi be dig som är befintlig kund hos oss att uppdatera dina uppgifter med jämna mellanrum.

Contact us with your inquiries

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.