Funds

More detailed fund information is available only in Swedish.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Nyheter

Alla Nyheter

Harvestfonderna – Fair Investments
FRONTEER HARVEST A Senaste NAV 156.87 NOK 2021-06-17
FRONTEER HARVEST B Senaste NAV 158.46 NOK 2021-06-17
FRONTEER HARVEST F Senaste NAV 128.18 SEK 2021-06-17
FRONTEER HARVEST K Senaste NAV 154.09 NOK 2021-06-17
FRONTEER HARVEST L Senaste NAV 124.91 SEK 2021-06-17
Harvest Global Corporate Bonds A Senaste NAV 102.69 NOK 2021-06-17
Harvest Global Corporate Bonds C Senaste NAV 104.50 SEK 2021-06-17
HARVEST OPPORTUNITIES FUND A Senaste NAV 109.05 NOK 2021-06-17
HARVEST OPPORTUNITIES FUND D Senaste NAV 104.94 SEK 2021-06-17
Humle – Atle Services
Humle Småbolagsfond Senaste NAV 682.57 SEK 2021-06-17
Humle Sverigefond Senaste NAV 325.42 SEK 2021-06-17
Stolt
Strand
Strand Företagsobligationsfond A Senaste NAV 102.57 SEK 2021-06-17
Strand Företagsobligationsfond B Senaste NAV 102.77 SEK 2021-06-17
Strand Företagsobligationsfond C Senaste NAV 100.17 SEK 2021-06-17
T.O. Fonden
T.O. Fonden Senaste NAV 16.86 SEK 2021-05-31
Annual Reports