Funds

More detailed fund information is available only in Swedish.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Nyheter

Humle – Atle Services
Humle Småbolagsfond A Senaste NAV 625.35 SEK 2022-11-25
Humle Småbolagsfond B Senaste NAV 69.63 SEK 2022-11-25
Humle Sverigefond A Senaste NAV 289.35 SEK 2022-11-25
Investerum AB
Investerum Basic Value A Senaste NAV 20.20 SEK 2022-11-25
Investerum Basic Value D Senaste NAV 21.81 SEK 2022-11-25
Investerum Equity Value A Senaste NAV 12.75 SEK 2022-11-25