Funds

More detailed fund information is available only in Swedish.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Nyheter

Humle – Atle Services
Humle Småbolagsfond A Senaste NAV 678.81 SEK 2022-08-04
Humle Småbolagsfond B Senaste NAV 75.44 SEK 2022-08-04
Humle Sverigefond A Senaste NAV 295.69 SEK 2022-08-04
Investerum AB
Investerum Basic Value A Senaste NAV 20.25 SEK 2022-08-04
Investerum Basic Value D Senaste NAV 21.84 SEK 2022-08-04
Investerum Equity Value A Senaste NAV 12.66 SEK 2022-08-04