Funds

More detailed fund information is available only in Swedish.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Nyheter

Humle – Atle Services
Humle Småbolagsfond A Senaste NAV 859.43 SEK 2021-12-06
Humle Småbolagsfond B Senaste NAV 95.14 SEK 2021-12-06
Humle Sverigefond A Senaste NAV 366.36 SEK 2021-12-06
Impact Credit Opportunity fund
Impact Credit Opportunity Fund A Senaste NAV 99.90 SEK 2021-12-03
Impact Credit Opportunity Fund B Senaste NAV 99.90 SEK 2021-12-03
Investerum AB
Asset Select C Senaste NAV 129.00 SEK 2021-12-06
Investerum Basic Value A Senaste NAV 20.67 SEK 2021-12-06
Investerum Basic Value D Senaste NAV 22.24 SEK 2021-12-06
Strand Kapitalförvaltning
T.O. Fonden