Funds

More detailed fund information is available only in Swedish.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Nyheter

Humle – Atle Services
Humle Småbolagsfond A Senaste NAV 766.45 SEK 2022-01-27
Humle Småbolagsfond B Senaste NAV 84.92 SEK 2022-01-27
Humle Sverigefond A Senaste NAV 336.01 SEK 2022-01-27
Impact Credit Opportunity fund
Investerum AB
Asset Select C Senaste NAV 126.70 SEK 2022-01-27
Investerum Basic Value A Senaste NAV 20.48 SEK 2022-01-27
Investerum Basic Value D Senaste NAV 22.05 SEK 2022-01-27
Strand Kapitalförvaltning
T.O. Fonden