Funds

More detailed fund information is available only in Swedish.

Hur påverkar kraftiga rörelser på finansmarknaden våra fonder?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De tillgångar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Harvest Funds AS
FRONTEER HARVEST A Senaste NAV 143.32 NOK 2021-01-14
FRONTEER HARVEST B Senaste NAV 144.60 NOK 2021-01-14
FRONTEER HARVEST F Senaste NAV 114.90 SEK 2021-01-14
FRONTEER HARVEST K Senaste NAV 140.97 NOK 2021-01-14
FRONTEER HARVEST L Senaste NAV 112.19 SEK 2021-01-14
Harvest Global Corporate Bonds A Senaste NAV 104.39 NOK 2021-01-14
Harvest Global Corporate Bonds C Senaste NAV 106.02 SEK 2021-01-14
HARVEST OPPORTUNITIES FUND A Senaste NAV 104.03 NOK 2021-01-14
HARVEST OPPORTUNITIES FUND B Senaste NAV 110.64 NOK 2021-01-14
HARVEST OPPORTUNITIES FUND D Senaste NAV 98.72 SEK 2021-01-14
Humle – Atle Services
Humle Småbolagsfond Senaste NAV 597.68 SEK 2021-01-14
Humle Sverigefond Senaste NAV 280.46 SEK 2021-01-14
T.O. Fonden
T.O. Fonden Senaste NAV 15.49 SEK 2020-11-30