Funds

More detailed fund information is available only in Swedish.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Nyheter

Humle – Atle Services
Humle Småbolagsfond A Senaste NAV 650.84 SEK 2022-05-16
Humle Småbolagsfond B Senaste NAV 72.24 SEK 2022-05-16
Humle Sverigefond A Senaste NAV 295.17 SEK 2022-05-16
Investerum AB
Investerum Basic Value A Senaste NAV 19.72 SEK 2022-05-16
Investerum Basic Value D Senaste NAV 21.25 SEK 2022-05-16
Investerum Equity Value A Senaste NAV 12.03 SEK 2022-05-16