Funds

More detailed fund information is available only in Swedish.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Nyheter

ISEC SICAV-RAIF
NORDIC FACTORING FUND LUX Senaste NAV 102.19 EUR 2024-04-30