29 Aug 2023

Lannebo bestiger berg tillsammans med ISEC

I projektet som Lannebo kallat för Kebnekaise har de valt ISEC Secura Portfolio som portföljsystem för att harmonisera flödet genom Secura Fund och Secura Portfolio i en och samma databas.

Lannebo har sedan 2015 använt ISECs system Secura Fund, ett andelsägarsystem som är en centraliserad databas och ett verktyg för att hantera all information och dokumentation relaterad till fonder och andelsägare. 

- Trygga och pålitliga system är viktigt för oss för att skydda känslig information, säkerställa korrekthet, bygga förtroende hos investerare samt upprätthålla efterlevnad av regelverk berättar Jeanette Kangur, Operativ chef på Lannebo. 

Under 2022 initierade Lannebo ett nytt projekt som syftar till att harmonisera sin systemflora. Man ville helt enkelt skapa fler automatiserade processer och öka den operationella effektiviteten. Det innebär framförallt att Lannebo kan lägga ännu mer tid på den viktigaste tillgången, nämligen kunderna. 

Lannebo valde ISEC Secura Portfolio som portföljsystem för att harmonisera flödet genom Secura Fund och Secura Portfolio i en och samma databas. Secura är även navet vid integreringen av tredjepartlösningar vilket sker smidigt och sömlöst. Som ett exempel på det sker handeln i Bloomberg AIM och transaktionerna matchas direkt mot motpart via CTM och kommer in i Secura Portfolio som avstämda och matchade. Även de aktiva innehaven uppdateras dagligen med priser direkt från Bloomberg utan ytterligare handpåläggning. Det skickas även en export från Secura Portfolio till flaggningssystemet CSS så att Lannebo får automatiserad kontroll av marknadsandelar. Genom detta har de största delarna av transaktionsflödet kunnat automatiserats och på så sätt ökat effektiviteten i det dagliga arbetet. 

- ISEC är lyhörda för våra behov, har hög kompetens och samarbetet under implementeringen har fungerat mycket bra, fortsätter Jeanette Kangur. 

Projektet som Lannebo valde att kalla för Kebnekaise inleddes med en grundlig analys av Lannebos verksamhetsbehov och önskemål om hur det nya systemet skulle fungera. 

- Vi försökte se på våra rutiner, processer och arbetssätt med nya ögon. Till exempel såg vi över hur vi kunde förenkla processer och vilka arbetsmoment som kunde automatiseras, förklarar Jeanette Kangur.

 Baserat på denna analys delades projektet upp i flera delmål för att projektteamet skulle kunna säkerställa att Lannebos specifika krav uppfylldes, och att övergången till den nya lösningen blev smidig och effektiv. Delmålen delades i sin tur upp i aktiviteter på granulär nivå så att samtliga aktiviteter kunde genomföras på utsatt tid. 

En av de större utmaningarna i projektet var datakonverteringen, där all data från det gamla systemet överfördes till det nya. Projektteamet arbetade tätt med Lannebos Back Office och IT för att säkerställa informationen. 

- Under projektet hölls veckovisa avstämningar med IT, kundservice och Back Office som bland annat innehöll djupdykningar i olika ämnen tillsammans med experter för att förstå verksamhetens behov och hur systemet skulle anpassas. Utöver det hade ISEC tillsammans med projektledare från Lannebo ytterligare avstämningar för att få kontroll över utestående utmaningar berättar Samuel Skånberg, projektledare på ISEC. 

Efter framgångsrik konvertering av data konfigurerade ISEC-teamet det nya systemet enligt Lannebos specifika krav och önskemål, utifrån behoven inom administration, dataexport och rapportering. Därefter genomfördes omfattande tester för att säkerställa att systemet mött Lannebos krav på ett framgångsrikt sätt och fungerade tillfredställande. Andels- och portföljsidan speglades i en testmiljö samtidigt som processer och rutiner sattes upp och dokumenterades. 

Parallellt hölls interna utbildningar för att försäkra sig om att informationsflödet var på plats inför bytet av portföljsystem. Det underlättade övergången betydligt tack vare minskade hindren och gjorde så att migreringen blev väldigt smidig. Kebnekaise-projektet blev en stor framgång för både Lannebo och ISEC. Med hjälp av ISECs system kan Lannebo nu använda Secura för att hantera sina fonder och andelsägare på ett effektivt sätt och skapa möjligheter att fortsätta växa och utvecklas. 
Om Lannebo Fonder
Lannebo är ett av Sveriges största oberoende fondbolag och förvaltar kapital åt företag, stiftelser, offentlig sektor och privatpersoner. Vi investerar alltid med fokus på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. För oss innebär det en ansvarsfull förvaltning där vi går vår egen väg utan att snegla på index. Vi handlar inte aktier, vi investerar i företag. För oss är det en viktig skillnad. Att handla aktier för att försöka köpa billigt och sälja dyrt kan i bästa fall ge avkastning, men det skapar inte värde. Vårt mål är att skapa värde genom att vara en aktiv ägare som får dina investeringar att växa genom att hjälpa företagen vi investerar i att lyckas 

Här kan du läsa mer om Lannebo Fonder

01 Feb 2024

Ny HR-chef för ISEC Group AB

ISEC har glädjen att informera om att Oscar Hallberg är ny HR-chef för ISEC Group

01 Feb 2024

Ny HR-chef för ISEC Group AB

ISEC har glädjen att informera om att Oscar Hallberg är ny HR-chef för ISEC Group

18 Dec 2023

Kan Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) vara ett sätt att minska tröskeln för att nå ut med sina fondprodukter?

Fondbranschen blir mer och mer komplex för var år som passerar! Utökade regelverk, mer komplex regelefterlevnad och svårigheter i att nå en bredare investeringsbas leder i allt fler fall till ökad konkurrens och kostnader med minskade marginaler som resultat!

18 Dec 2023

Kan Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) vara ett sätt att minska tröskeln för att nå ut med sina fondprodukter?

Fondbranschen blir mer och mer komplex för var år som passerar! Utökade regelverk, mer komplex regelefterlevnad och svårigheter i att nå en bredare investeringsbas leder i allt fler fall till ökad konkurrens och kostnader med minskade marginaler som resultat!

12 Dec 2023

Releaseschema Secura 2024

I syfte att eftersträva effektivitet i vårt kontinuerliga arbete ändrar vi vårt releaseschema kommande år.

12 Dec 2023

Releaseschema Secura 2024

I syfte att eftersträva effektivitet i vårt kontinuerliga arbete ändrar vi vårt releaseschema kommande år.