26 Sep 2023

FinServe startar RAIF i Luxemburg genom ISECs nya ManCo-erbjudande.

ISEC kan nu erbjuda den eftertraktade luxemburgska fondstrukturen RAIF (Reserved Alternative Investment Fund). Läs mer om hur vi på ISEC startade fond tillsammans med Finserve Nordic AB.

ISEC kan nu erbjuda den eftertraktade luxemburgska fondstrukturen RAIF (Reserved Alternative
Investment Fund). I slutet av år 2022 lanserades fonden ISEC SICAV-RAIF i Luxemburg där ISEC Services AB agerar som den auktoriserade förvaltaren av alternativa investeringsfonder (AIFM).
ISEC SICAV-RAIF är konstruerad som en paraplyfond, vilket innebär att förvaltare kan upprätta sin egen subfond där ISEC Services agerar AIFM och därmed blir den primära kontaktytan.

”Vi är väldigt stolta och glada över att kunna erbjuda en RAIF-struktur och ser ett stort värde för nordiska aktörer att få tillgång till denna struktur via ett svenskt fondbolag. Vi har haft ett nära samarbete med FinServe under lanseringen av Nordic Factoring Fund Lux och ser fram emot att följa fondens utveckling”, säger Helena Unander-Scharin, vd på ISEC Services AB.

”Det är alltid värdefullt att ha en pålitlig partner när man tar steget mot att etablera en ny fond. Att ha ISEC som en dedikerad samarbetspartner har varit en positiv upplevelse, och det är ett tecken på ett framgångsrikt partnerskap som syftar till att uppnå gemensamma mål med fonden”, säger Henrik Sundin och Michael Gunnarsson-Ferm, vd respektive styrelseordförande på FinServe Nordic AB.

Den Luxemburgbaserade fondstrukturen RAIF har sedan sin lansering år 2016 snabbt blivit ett av de mest efterfrågade alternativen inom investeringsvärlden. Två av dess främsta fördelar är flexibiliteten vad gäller investeringsmandatet och den korta ”time-to-market” då fonden inte behöver godkännande från Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), den finansiella tillsynsmyndigheten i Luxemburg. Tillsyn över fonden sker istället indirekt via den av fondens utpekade externa förvaltaren av alternativa investeringsfonder (AIFM).

Genom RAIF-paraplyet, ISEC SICAV-RAIF, öppnas dörren till en effektiv och flexibel lösning för portföljförvaltare som vill etablera sin egen subfond. ISEC agerar som AIFM, vilket underlättar och förenklar processen för att skapa och hantera subfonden inom RAIF-ramen. Denna smidiga struktur ger investerare och förvaltare möjligheten att dra nytta av Luxemburgs fördelaktiga finansiella miljö och samtidigt uppfylla alla nödvändiga regler och krav, och en kvalificerad styrelse för SICAVen är redan på plats för att underlätta processen.

Det är viktigt att notera att andelar i RAIFen endast erbjuds till välinformerade investerare som har möjlighet att investera minst 125 000 euro. Denna tröskel för investeringar säkerställer att de som deltar i fonden har en betydande kapitalbas och en hög grad av kunskap om investeringsmarknaderna.


Om ISEC Services AB
ISEC Services AB är ett svenskt fondbolag som specialiserat sig på att erbjuda tredjeparts Management Company-tjänster för alternativa investeringsfonder (AIFs) och UCITS-fonder med antingen svensk eller luxemburgsk hemvist. Vår expertis och erfarenhet inom branschen gör oss till en pålitlig partner för portföljförvaltare som söker högkvalitativa tjänster och lösningar.

ISEC erbjuder ett brett utbud av tjänster för att stödja portföljförvaltare i deras verksamhet.  Vårt erfarna team kan bland annat hjälpa till med fondadministration, erbjuda vårt egenbyggda system Secura, riskövervakning, governance, interna compliance tjänster, regelefterlevnad och övervakar noggrant delegationen av ansvar inom fondstrukturen.


Om FinServe Nordic AB
FinServe Nordic AB har tillstånd för att bland annat bedriva förvaltning av UCITS-fonder,
alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) och diskretionära portföljer. FinServes portfölj av fonder kännetecknas av en tydlig och väldefinierad förvaltningsprofil inom både kredit- och aktieområdet. Denna profil erbjuder diversifiering och en hög grad av riskjusterad avkastning, vilket gör FinServes fonder till ett värdefullt tillskott i väldiversifierade investeringsportföljer.

FinServes fonder inom Private Debt-strukturer har visat sig vara särskilt framgångsrika. Sedan starten har de genererat en årlig avkastning på över 6 procent. Detta har uppnåtts med låg marknadsrisk och praktiskt taget ingen korrelation till andra tillgångsslag. 

01 Feb 2024

Ny HR-chef för ISEC Group AB

ISEC har glädjen att informera om att Oscar Hallberg är ny HR-chef för ISEC Group

01 Feb 2024

Ny HR-chef för ISEC Group AB

ISEC har glädjen att informera om att Oscar Hallberg är ny HR-chef för ISEC Group

18 Dec 2023

Kan Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) vara ett sätt att minska tröskeln för att nå ut med sina fondprodukter?

Fondbranschen blir mer och mer komplex för var år som passerar! Utökade regelverk, mer komplex regelefterlevnad och svårigheter i att nå en bredare investeringsbas leder i allt fler fall till ökad konkurrens och kostnader med minskade marginaler som resultat!

18 Dec 2023

Kan Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) vara ett sätt att minska tröskeln för att nå ut med sina fondprodukter?

Fondbranschen blir mer och mer komplex för var år som passerar! Utökade regelverk, mer komplex regelefterlevnad och svårigheter i att nå en bredare investeringsbas leder i allt fler fall till ökad konkurrens och kostnader med minskade marginaler som resultat!

12 Dec 2023

Releaseschema Secura 2024

I syfte att eftersträva effektivitet i vårt kontinuerliga arbete ändrar vi vårt releaseschema kommande år.

12 Dec 2023

Releaseschema Secura 2024

I syfte att eftersträva effektivitet i vårt kontinuerliga arbete ändrar vi vårt releaseschema kommande år.