17 Apr 2019

ISEC accelererar digitaliseringen med blockchain och API:er

ISEC, en av nordens största leverantörer av finansiella tjänster och system, är just nu med och utforskar nya lösningar för fondbranschen. Man ser med tillförsikt på hur den nya tekniken kommer att kunna revolutionera branschen.

Just nu är ISEC med och driver på ett paradigmskifte och förändrar hela det sätt på vilket fondtransaktioner hittills fungerat. Tekniken man använder sig av gör det hittills omöjliga möjligt.

Fram till idag har finansbranschen inte riktigt hunnit med i utvecklingen vad gäller digitalisering och automatiserade lösningar. När du som kund handlar värdepapper och fonder online verkar allt kanske fungera automatiskt i kundportalen, men verkligheten är en annan. Bakom varje fondtransaktion finns i själva verket ett flertal manuella moment och flera aktörer är inblandade för att ta fram data ur ett system och mata in den i ett annat.

ISEC står nu tillsammans med bland annat SEB, Avanza och Nasdaq med projektet Nordic Fund Ledger i begrepp att effektivisera finansbranschen med de senaste årens hetaste teknik – blockchain. Tekniken går ut på att alla händelser som sker lagras i kedjan. Alla som är med i en blockchain kan följa de aktiviteter som försiggår. Tekniken gör det även omöjligt att manipulera en händelse i efterhand, i och med detta skapar man en delad transparant sanning.

De flesta är ense om att det finns ett stort behov av att digitalisera fondhandeln. Dagens lösningar klarar inte av hela processen, flera delar är manuella. Med blockchain kopplas banker, fondbolag och distributörer ihop i ett system.

– Det som är så intressant med blockchain är att det är en av de tekniker som har potential att lösa många av de problem som finns i finansbranschen. Just nu bidrar ISEC med seniora resurser i förstudien för att ta fram ett första scope, säger Johan Andersson, CTO på ISEC.

– Med hjälp av den nya tekniken skapas en gemensam tillförlitlig infrastruktur där det blir en kedja som fonderna handlas på. Orderhantering, settlementprocess och andelsägarregister finns på ett och samma ställe och vi får bort många av de delprocesser som i dag skapar bekymmer. I slutändan ska systemet gynna andelsägarna, säger Anna Wänblad, Head of Sales på ISEC.

Förväntningarna på projektet är stora, efter att det vann pris för årets IT-projekt i CIO-awards. Inte undra på det, när man förväntas få ner tiden för en fondaffär från en vecka till en dag och öka säkerheten och effektiviteten avsevärt.

Banker, fondbolag och kapitalförvaltare har en mängd utmaningar just nu med att få bakomliggande system att fungera sömlöst, digitalt och utan manuell inblandning. En av stötestenarna i dagens hantering är att betalsidan inte hänger ihop med ordersystemen. Många av systemen kan inte beräkna i realtid utan gör beräkningarna i batchar. När informationen om transaktioner ligger i olika system och batchar är från olika tidpunkter kan man inte jämföra siffrorna och få en korrekt bild av tillståndet. Många av systemen klarar inte heller att skicka information till andra system.

– Frontoffice, det vill säga trading, förvaltning och orderhantering för börshandel och finansiella transaktioner har ofta god infrastruktur. Middle- och backoffice, där man bland annat utför compliance, risk, avstämning av data, corporate actions och settlement, brukar det vara sämre med, säger Johan Andersson.

En del av lösningen på detta stavas API:er (Application Programming Interface). Ett API är ett gränssnitt som gör det möjligt för system att kommunicera med varandra. 

ISECs system SECURA tillhandahåller APIer som gör det möjligt för kunden att enkelt plocka ut och bearbeta data och skapa rapportering som är mer skräddarsydd för slutkundens och kundens egna behov. ISEC jobbar med digitalisering och automatisering utifrån att öka kundnyttan både direkt och indirekt. Såhär beskriver Agneta Jakas Rosengren, Head of Business Tech & Transformation, Öhman Fonder AB, en av ISECs kunder, den förändring implementeringen av deras teknik medfört för verksamheten:

– Att i automatiseringsarbetet kunna jobba direkt mot ett API har varit en stor fördel. Automatiserade processer ökar inte bara effektivitet och sänker operationell risk, utan det gör att vi istället kan ägna ännu mer tid åt kvalitativt arbete som skapar mervärde åt våra slutkunder.

ISEC Systems är ett mjukvarubolag som äger och utvecklar plattformen SECURA. ISEC Services är ett tjänstebolag som står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver fondhotellverksamhet och outsourcingtjänster inom fondadministration, private banking, riskhantering och fondbokföring. Bolagets kunder är fondbolag, värdepappersbolag och kapitalförvaltare i Norden.

27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.

12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.