10 Mar 2021

ISEC nysatsar med ny vd och nytt bolag

Mikkel Mördrup tillträder som koncernchef och vd i ISEC Group och ISEC Systems. Dessutom delas ISEC Services upp i två bolag.

Mikkel Mördrup, tillträdande koncernchef och vd för ISEC Group och ISEC Systems.

Styrelsen i ISEC Group har utsett Mikkel Mördrup som ny koncernchef och vd i ISEC Group och ISEC Systems från och med den 1 mars 2021. Mikkel kommer att efterträda Bo Liljengren, som kommer att kvarstå i koncernen som styrelseordförande.

- Vi befinner oss på en spännande resa mot framtiden. Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare och på ISEC ser vi fram emot hur dessa vävs in i vår verksamhet under kommande år. Mikkel är en kompetent och modern ledare med påvisad erfarenhet av att skapa tillväxt i en komplex och innovationsdriven verksamhet. Jag är övertygad om att han är rätt person att leda ISEC vidare framåt, säger Bo Liljengren.

Mikkel Mördrup är sedan 2010 vd på TradeChannel. Mikkel har lång och bred erfarenhet av att jobba med service och systemlösningar till svenska och nordiska finansiella institutioner. Innan TradeChannel har Mikkel haft ledande befattningar inom försäljning och projektledning på SimCorp, Nordea och Danske Capital.

- Jag är stolt och glad över att ta över som vd och att få leda ett företag med så stark kompetens och innovationskraft, säger Mikkel Mördrup. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med ISECs medarbetare, styrelse och kunder för att driva företagets fortsatta utveckling och skapa innovativa och hållbara lösningar.

Nytt bolag: ISEC Administration

För att stärka ISECs konkurrenskraft och ge bolaget en större potential för expansion så kommer ISEC Services att delas upp i två bolag.

Uppdelningen innebär att alla funktioner som inte krävs för den tillståndspliktiga verksamheten flyttas till det nya bolaget: ISEC Administration – vilket blir ett renodlat administrationsbolag med fokus på att tillhandahålla administration till fondbolag och andra kapitalförvaltare. ISEC Administration blir ett helägt dotterbolag till ISEC Services.

I ISEC Services kvarblir funktionerna för ManCo, Risk och Compliance. Dessutom kvarstår Helena Unander-Scharin som vd och även styrelsen är oförändrad.

Detta innebär att de olika verksamheternas inriktning tydliggörs och renodlas. Tanken med detta är att dessa förändringar i förlängningen kommer kunderna till godo i form av frigörande av kapacitet och utveckling av tjänster och produkter.

Ändringen planeras att träda i kraft i slutet på mars.

10 Mar 2021

ISEC tar ännu ett kliv framåt gällande hållbarhet

ISEC har antagit en uppdaterad riktlinje för hållbarhet i samband med att Disclosure-förordningen (SFDR) träder i kraft. Dessutom utvecklas en ESG-modul för att stötta kapitalförvaltare i att ta hållbara investeringsbeslut.

10 Mar 2021

ISEC tar ännu ett kliv framåt gällande hållbarhet

ISEC har antagit en uppdaterad riktlinje för hållbarhet i samband med att Disclosure-förordningen (SFDR) träder i kraft. Dessutom utvecklas en ESG-modul för att stötta kapitalförvaltare i att ta hållbara investeringsbeslut.

10 Mar 2021

ISEC nysatsar med ny vd och nytt bolag

Mikkel Mördrup tillträder som koncernchef och vd i ISEC Group och ISEC Systems. Dessutom delas ISEC Services upp i två bolag.

10 Mar 2021

ISEC nysatsar med ny vd och nytt bolag

Mikkel Mördrup tillträder som koncernchef och vd i ISEC Group och ISEC Systems. Dessutom delas ISEC Services upp i två bolag.

05 Mar 2021

Möt oss på Fondmarknadsdagen!

Möt oss på Fondmarknadsdagen 19 april 2021 och lyssna på vår vd Mikkel Mördrup som pratar om vilka möjligheter som FinTech- och RegTech-bolag skapar för branschen.

05 Mar 2021

Möt oss på Fondmarknadsdagen!

Möt oss på Fondmarknadsdagen 19 april 2021 och lyssna på vår vd Mikkel Mördrup som pratar om vilka möjligheter som FinTech- och RegTech-bolag skapar för branschen.