18 Dec 2023

Kan Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) vara ett sätt att minska tröskeln för att nå ut med sina fondprodukter?

Fondbranschen blir mer och mer komplex för var år som passerar! Utökade regelverk, mer komplex regelefterlevnad och svårigheter i att nå en bredare investeringsbas leder i allt fler fall till ökad konkurrens och kostnader med minskade marginaler som resultat!

Ett av ISECs mål är att verka för mångfald på den finansiella marknaden. Vi vill helt enkelt att de ska bli enklare för professionella portföljförvaltare att nå ut till investerarna med intressanta produkter.

ISEC Services, en leverantör av tredjeparts managementbolagstjänster (ManCo), har nu utökat sitt erbjudande genom att tillåta nordiska fondförvaltare att lansera Luxemburg-domicilerade fonder inom strukturen Reserved Alternative Investment Fund (RAIF). RAIF, som introducerades i Luxemburg 2016, erbjuder en flexibel och effektiv investeringsstruktur för alternativa investeringsstrategier, med en snabb time-to-market och flexibilitet i investeringsfokus, strategi och instrumenttyper.

Vår fondbolags VD Helena Unander-Scharin har blivit intervjuad av tidskriften HedgeNordic. I artikeln berättar hon hur hon ser ManCo som ett strategiskt svar på de ökande regel- och efterlevnadshindren, så att kapitalförvaltare kan fokusera på sin kärnkompetens, att förvalta pengar. Nordiska fondförvaltare kan etablera RAIF-strukturerade fonder som underfonder under ISEC:s SICAV-RAIF-paraply, vilket ger en väg in för dem som vill attrahera en bredare europeisk och global investerarbas.

Vill du läsa artikeln i sin helhet kan du följa länken här.

01 Feb 2024

Ny HR-chef för ISEC Group AB

ISEC har glädjen att informera om att Oscar Hallberg är ny HR-chef för ISEC Group

01 Feb 2024

Ny HR-chef för ISEC Group AB

ISEC har glädjen att informera om att Oscar Hallberg är ny HR-chef för ISEC Group

18 Dec 2023

Kan Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) vara ett sätt att minska tröskeln för att nå ut med sina fondprodukter?

Fondbranschen blir mer och mer komplex för var år som passerar! Utökade regelverk, mer komplex regelefterlevnad och svårigheter i att nå en bredare investeringsbas leder i allt fler fall till ökad konkurrens och kostnader med minskade marginaler som resultat!

18 Dec 2023

Kan Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) vara ett sätt att minska tröskeln för att nå ut med sina fondprodukter?

Fondbranschen blir mer och mer komplex för var år som passerar! Utökade regelverk, mer komplex regelefterlevnad och svårigheter i att nå en bredare investeringsbas leder i allt fler fall till ökad konkurrens och kostnader med minskade marginaler som resultat!

12 Dec 2023

Releaseschema Secura 2024

I syfte att eftersträva effektivitet i vårt kontinuerliga arbete ändrar vi vårt releaseschema kommande år.

12 Dec 2023

Releaseschema Secura 2024

I syfte att eftersträva effektivitet i vårt kontinuerliga arbete ändrar vi vårt releaseschema kommande år.