05 Mar 2021

Möt oss på Fondmarknadsdagen!

Möt oss på Fondmarknadsdagen 19 april 2021 och lyssna på vår vd Mikkel Mördrup som pratar om vilka möjligheter som FinTech- och RegTech-bolag skapar för branschen.

Det är hit fondbranschen blickar i vår !
Vid tiden för Fondmarknadsdagen i fjol var vi precis i början av det som fortfarande är en pandemi. Men för branschen gällde då som nu att hitta rätt placeringar och ta större ansvar för en hållbar utveckling. Det sker också viktiga förändringar i regelverk och lagstiftning. Hur har till exempel nyckelaktörer börjat sin anpassning till disclosureförordningen och taxonomins intåg? Stig på för en heldag för affärskritiska insikter och nya kunskaper om spelplanen som utvecklas hela tiden!

- Fondförändringar i premiepensionssystemet
Det nya fondtorget i premiepensionssystemet fortsätter att engagera. Lyssna till experterna som håller dig uppdaterad.

- Investeringstrender post corona
Finns det marknader som har fått draghjälp under pandemin och var ser vi kriserna som djupast? Vilken utveckling för investeringar kan vi förvänta oss in i 2020-talet?

- Fondmarknaden en katalysator för förändring
Hållbarhet och fokus på ägarstyrning fortsätter vara »top of mind« för alla som förverkliga de globala målen. Vilka vägval krävs för att ta arbetet till ytterligare en nivå? Har du koll på fallgroparna?

- Tekniktrenderna som växer 
Hör mer om utvecklingen som skapar nya möjligheter för fondmarknaden.

Läs mer och boka biljetter här!


10 Mar 2021

ISEC tar ännu ett kliv framåt gällande hållbarhet

ISEC har antagit en uppdaterad riktlinje för hållbarhet i samband med att Disclosure-förordningen (SFDR) träder i kraft. Dessutom utvecklas en ESG-modul för att stötta kapitalförvaltare i att ta hållbara investeringsbeslut.

10 Mar 2021

ISEC tar ännu ett kliv framåt gällande hållbarhet

ISEC har antagit en uppdaterad riktlinje för hållbarhet i samband med att Disclosure-förordningen (SFDR) träder i kraft. Dessutom utvecklas en ESG-modul för att stötta kapitalförvaltare i att ta hållbara investeringsbeslut.

10 Mar 2021

ISEC nysatsar med ny vd och nytt bolag

Mikkel Mördrup tillträder som koncernchef och vd i ISEC Group och ISEC Systems. Dessutom delas ISEC Services upp i två bolag.

10 Mar 2021

ISEC nysatsar med ny vd och nytt bolag

Mikkel Mördrup tillträder som koncernchef och vd i ISEC Group och ISEC Systems. Dessutom delas ISEC Services upp i två bolag.

05 Mar 2021

Möt oss på Fondmarknadsdagen!

Möt oss på Fondmarknadsdagen 19 april 2021 och lyssna på vår vd Mikkel Mördrup som pratar om vilka möjligheter som FinTech- och RegTech-bolag skapar för branschen.

05 Mar 2021

Möt oss på Fondmarknadsdagen!

Möt oss på Fondmarknadsdagen 19 april 2021 och lyssna på vår vd Mikkel Mördrup som pratar om vilka möjligheter som FinTech- och RegTech-bolag skapar för branschen.