01 Feb 2024

Ny HR-chef för ISEC Group AB

ISEC har glädjen att informera om att Oscar Hallberg är ny HR-chef för ISEC Group

Med tidigare erfarenheter av både storbolag och scale-ups har Oscar skapat flertalet välförankrade HR-processer från grunden, med fokus på digitalisering. Hans initiala fokus hos ISEC kommer att ligga på att se över aktuella HR-processer och på längre sikt förenkla HR-funktionen till att bli ännu mer behjälplig och tillgänglig.


Vad är din vision som HR-chef på ISEC?

”Det är viktigt att förstå vad olika bolag kräver beroende på vart de står i sin utveckling. Min vision är att bygga vidare på det starka engagemang vi har hos våra medarbetare idag. Vi strävar efter att vara den bästa arbetsgivaren vi kan vara och när våra medarbetare trivs så återspeglas det även i våra leveranser”.


Varmt välkommen Oscar!

01 Feb 2024

Ny HR-chef för ISEC Group AB

ISEC har glädjen att informera om att Oscar Hallberg är ny HR-chef för ISEC Group

01 Feb 2024

Ny HR-chef för ISEC Group AB

ISEC har glädjen att informera om att Oscar Hallberg är ny HR-chef för ISEC Group

18 Dec 2023

Kan Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) vara ett sätt att minska tröskeln för att nå ut med sina fondprodukter?

Fondbranschen blir mer och mer komplex för var år som passerar! Utökade regelverk, mer komplex regelefterlevnad och svårigheter i att nå en bredare investeringsbas leder i allt fler fall till ökad konkurrens och kostnader med minskade marginaler som resultat!

18 Dec 2023

Kan Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) vara ett sätt att minska tröskeln för att nå ut med sina fondprodukter?

Fondbranschen blir mer och mer komplex för var år som passerar! Utökade regelverk, mer komplex regelefterlevnad och svårigheter i att nå en bredare investeringsbas leder i allt fler fall till ökad konkurrens och kostnader med minskade marginaler som resultat!

12 Dec 2023

Releaseschema Secura 2024

I syfte att eftersträva effektivitet i vårt kontinuerliga arbete ändrar vi vårt releaseschema kommande år.

12 Dec 2023

Releaseschema Secura 2024

I syfte att eftersträva effektivitet i vårt kontinuerliga arbete ändrar vi vårt releaseschema kommande år.