27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

Linnea Strimling, Head of ManCo Services, och Helena Unander-Scharin, CEO, ISEC Services.

ISEC är den enda samarbetspartnern ni behöver – i Sverige och i Luxemburg! Ni förvaltar, vi ansvarar för hela det regulatoriska regelverket.

2019 passporterade ISEC Services AB sina tillstånd till Luxemburg, vilket innebär att det är möjligt att flytta en befintlig eller starta en ny fond med säte i Luxemburg hos oss. Vi har idag ett befintligt fondparaply – ISEC First Fund – där fler subfonder av UCITS-typ kan läggas till för att skapa en kostnadseffektiv fondstruktur, men även andra alternativ är givetvis möjliga. Att förvalta en fond under vårt tillstånd innebär att ni får tillgång till den globala infrastrukturen som Luxemburg erbjuder, men ni får ett lokalt svenskt fondbolag som motpart.

Kontakta Linnea Strimling, Head of ManCo Services, för mer information om hur vi kan bistå er!
Mail: linnea.strimling[at]isec.com
Telefon: +46 8 509 31 367

11 Jan 2021

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

11 Jan 2021

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond