Äldre nyheter

Nyheter 2020 Nyheter 2021


13 Feb 2019

ISEC further strengthens its risk management offering by incorporating MSCI’s RiskMetrics RiskManager

ISEC and MSCI announces the availability of an integration of MSCI’s RiskMetrics RiskManager with ISEC Risk Management.

The aim of the co-operation is to offer primarily small- and mid-sized fund companies in the Nordic countries and Luxembourg with resilient and high quality risk services which are backed by world leading research from MSCI and delivered as a turnkey service by ISEC.

“This integrated tool combines MSCI’s high quality risk modeling with ISEC’s established risk management offering”, says Stefan Dahl, Head of Risk Management at ISEC.

“This agreement with a leading asset management service provider, will allow MSCI to support small and mid-sized companies in the Nordic countries and Luxembourg in a more robust way. Leveraging ISEC’s established presence enables us to streamline the delivery of our high quality risk services, built on MSCI’s leading research”, comments Andreas Karlsson, Vice President at MSCI.

The integration between RiskManager and the Secura platform allow fund companies managing either UCITS or AIF funds to receive comprehensive on-demand reports related to their portfolios. By generating reports based on calculations from both RiskManager and Secura, ISEC is able to provide its customers with a complete overview of their portfolios’ risk exposures, liquidity metrics, performance, compliance and other data.

“This new add-on service based on MSCI’s RiskMetrics RiskManager is in line with ISECs’ strategy to partner with successful solution providers in order to offer value added services to our customers”, says Mario Victorsson, Head of Product partnerships at ISEC.

About ISEC

ISEC Group is the Nordic region’s largest independent provider of asset management services and software to the financial industry. We supply outsourcing services and system solutions to asset management, private banking and fund management companies. With more than 70 customers and 90 employees we administrate over 200 funds and 3600 private banking portfolios, with a combined AUA of SEK 300 billion. Our offices are located in Stockholm, Umeaa, Oslo and Vilnius. Read more about ISEC.

About MSCI

For more than 40 years, MSCI’s research-based indexes and analytics have helped the world’s leading investors build and manage better portfolios. Clients rely on our offerings for deeper insights into the drivers of performance and risk in their portfolios, broad asset class coverage and innovative research. Our line of products and services includes indexes, analytical models, data, real estate benchmarks and ESG research. MSCI serves 98 of the top 100 largest money managers, according to the most recent P&I ranking. For more information, visit www.msci.com.

For further information, contact:

ISEC:

Stefan Dahl, Head of Risk Services
Stefan.Dahl@isec.com or +46 8 509 31 332

Mario Victorsson, Head of Product Partnerships
Mario.Victorsson@isec.com or +46 70 434 78 75

MSCI:

Andreas Karlsson, Vice President
Andreas.Karlsson@msci.com or +44 7903 711 044

Press release (in Swedish)


20 Mar 2019

ISEC på Fondmarknadsdagen 2019

ISEC är på plats på Fondmarknadsdagen i Stockholm den 26 mars. Hoppas att vi ses där!

Foto: VA

Fondmarknaden står inför viktiga förändringar i regelverk och lagstiftning, samtidigt som vår politiska omvärld kan kännas osäker, därför ser vi på ISEC det som viktigt att vi i branschen ses och kan diskutera aktuella ämnen, hinder, svårigheter och lösningar. Fondmarknadsdagen 2019, arrangerad av Fond & Bank samt Dagens Industri, kommer att behandla dessa ämnen, som är t ex:

  • Agenda 2030 och hållbarhet
  • Nya strukturer för AIF:er och utvecklingen av nya PPM

Många av våra kunder kommer att vara på plats – vi ser fram emot att ses!

Läs mer om Fondmarknadsdagen


27 Mar 2019

ISEC på Fondsdagen 2019 i Oslo

28 mars gästar ISEC Fondsdagen 2019, som anordnas av Verdipapirfondenes forening i Oslo.

AdobeStock_37339114

Även i år är ISEC sponsorer av Fondsdagen 2019 i Oslo. På plats har vi Anna Wänblad, Försäljningschef, Bo Liljengren, VD ISEC Group samt Helena Unander-Scharin, VD ISEC Services. Passa på att prata med oss om du också gästar eventet!


02 Apr 2019

Fusion av värdepappersfonderna Viking Fonder Sverige och Cicero Focus

Viking Fonder Sverige har den 28 mars 2019 fusionerats in i Cicero Focus.

Värdering av tillgångar och skulder har skett enligt de principer som framgår av fondens respektive fondbestämmelser och beräkningen av fondandelsvärdet har baserats på det aktuella marknadsvärdet av fondernas tillgångar och skulder, beräknat som fondandelsvärde på avstämningsdagen.

Du som fondandelsägare kan från ISEC kostnadsfritt beställa och ta del av de revisorsyttranden som har upprättats med anledning av fusionen.


17 Apr 2019

ISEC accelererar digitaliseringen med blockchain och API:er

ISEC, en av nordens största leverantörer av finansiella tjänster och system, är just nu med och utforskar nya lösningar för fondbranschen. Man ser med tillförsikt på hur den nya tekniken kommer att kunna revolutionera branschen.

Just nu är ISEC med och driver på ett paradigmskifte och förändrar hela det sätt på vilket fondtransaktioner hittills fungerat. Tekniken man använder sig av gör det hittills omöjliga möjligt.

Fram till idag har finansbranschen inte riktigt hunnit med i utvecklingen vad gäller digitalisering och automatiserade lösningar. När du som kund handlar värdepapper och fonder online verkar allt kanske fungera automatiskt i kundportalen, men verkligheten är en annan. Bakom varje fondtransaktion finns i själva verket ett flertal manuella moment och flera aktörer är inblandade för att ta fram data ur ett system och mata in den i ett annat.

ISEC står nu tillsammans med bland annat SEB, Avanza och Nasdaq med projektet Nordic Fund Ledger i begrepp att effektivisera finansbranschen med de senaste årens hetaste teknik – blockchain. Tekniken går ut på att alla händelser som sker lagras i kedjan. Alla som är med i en blockchain kan följa de aktiviteter som försiggår. Tekniken gör det även omöjligt att manipulera en händelse i efterhand, i och med detta skapar man en delad transparant sanning.

De flesta är ense om att det finns ett stort behov av att digitalisera fondhandeln. Dagens lösningar klarar inte av hela processen, flera delar är manuella. Med blockchain kopplas banker, fondbolag och distributörer ihop i ett system.

– Det som är så intressant med blockchain är att det är en av de tekniker som har potential att lösa många av de problem som finns i finansbranschen. Just nu bidrar ISEC med seniora resurser i förstudien för att ta fram ett första scope, säger Johan Andersson, CTO på ISEC.

– Med hjälp av den nya tekniken skapas en gemensam tillförlitlig infrastruktur där det blir en kedja som fonderna handlas på. Orderhantering, settlementprocess och andelsägarregister finns på ett och samma ställe och vi får bort många av de delprocesser som i dag skapar bekymmer. I slutändan ska systemet gynna andelsägarna, säger Anna Wänblad, Head of Sales på ISEC.

Förväntningarna på projektet är stora, efter att det vann pris för årets IT-projekt i CIO-awards. Inte undra på det, när man förväntas få ner tiden för en fondaffär från en vecka till en dag och öka säkerheten och effektiviteten avsevärt.

Banker, fondbolag och kapitalförvaltare har en mängd utmaningar just nu med att få bakomliggande system att fungera sömlöst, digitalt och utan manuell inblandning. En av stötestenarna i dagens hantering är att betalsidan inte hänger ihop med ordersystemen. Många av systemen kan inte beräkna i realtid utan gör beräkningarna i batchar. När informationen om transaktioner ligger i olika system och batchar är från olika tidpunkter kan man inte jämföra siffrorna och få en korrekt bild av tillståndet. Många av systemen klarar inte heller att skicka information till andra system.

– Frontoffice, det vill säga trading, förvaltning och orderhantering för börshandel och finansiella transaktioner har ofta god infrastruktur. Middle- och backoffice, där man bland annat utför compliance, risk, avstämning av data, corporate actions och settlement, brukar det vara sämre med, säger Johan Andersson.

En del av lösningen på detta stavas API:er (Application Programming Interface). Ett API är ett gränssnitt som gör det möjligt för system att kommunicera med varandra. 

ISECs system SECURA tillhandahåller APIer som gör det möjligt för kunden att enkelt plocka ut och bearbeta data och skapa rapportering som är mer skräddarsydd för slutkundens och kundens egna behov. ISEC jobbar med digitalisering och automatisering utifrån att öka kundnyttan både direkt och indirekt. Såhär beskriver Agneta Jakas Rosengren, Head of Business Tech & Transformation, Öhman Fonder AB, en av ISECs kunder, den förändring implementeringen av deras teknik medfört för verksamheten:

– Att i automatiseringsarbetet kunna jobba direkt mot ett API har varit en stor fördel. Automatiserade processer ökar inte bara effektivitet och sänker operationell risk, utan det gör att vi istället kan ägna ännu mer tid åt kvalitativt arbete som skapar mervärde åt våra slutkunder.

ISEC Systems är ett mjukvarubolag som äger och utvecklar plattformen SECURA. ISEC Services är ett tjänstebolag som står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver fondhotellverksamhet och outsourcingtjänster inom fondadministration, private banking, riskhantering och fondbokföring. Bolagets kunder är fondbolag, värdepappersbolag och kapitalförvaltare i Norden.


10 Jul 2019

Sommarvindar tar ISEC till ny adress

Vi hoppas du njuter härliga sommardagar! Här på ISEC passar vi på att flytta in i våra nya lokaler på Vattugatan 17, ett stenkast från Stockholms Centralstation.

Svenska flaggan, skärgård, Swedish flag, archipelago

Vår nya adress blir:

Vattugatan 17
111 52 Stockholm

Flytten sker i etapper och vi räknar med att alla ska vara helt på plats första veckan i augusti. Som kund påverkas du inte mer än att du nog bör ringa först om du vill hälsa på.

Tack för första halvan av 2019 och ha en fortsatt skön sommar!


01 Nov 2019

Fronteer Harvest – Förvaltarregistrering

Den 29:e november 2019 kommer fondandelar i fonden Fronteer Harvest att förvaltarregistreras hos Harvest Funds AS. Om du som andelsägare inte vill få dina fondandelar överförda behöver ISEC Services AB, Fondbolaget, eller Harvest Funds AS bli notifierade innan den 25 november 2019.

Hämta hem som PDF Svenska Norska

Till andelsägarna i Fronteer Harvest

Stockholm den 25 oktober 2019

Viktigt meddelande till dig som kund

Värdepappersfonden Fronteer Harvest (”Fonden”) håller på att gå över till en lösning för hantering av kundregister, och av den anledning ber vi dig ta ställning till om du som andelsägare i Fonden vill överföras till den nya lösningen.

Anledningen till denna förändring är att Harvest Funds AS (”Harvest”) vill erbjuda en mer ändamålsenlig kundupplevelse för sina kunder. Med den nya lösningen kommer du endast att förhålla dig till Harvest.

Återkommer du inte innan 25 november 2019, kommer du automatiskt överföras till den nya lösningen och du behöver inte göra någonting.

Vad är ett andelsägarregister och hur fungerar detta idag? 

Alla värdepappersfonder har ett andelsägarregister. Detta är ett centralt register över vem som äger andelar i fonden och hur många andelar man äger. Andelsägarregistret är viktigt för att garantera dina rättigheter i fonden och den information du har rätt till. Andelsägarregistret är också en viktig grund för den information om dina fondandelar som rapporteras till skattemyndigheterna.

Idag förs andelsägarregistret av ISEC Services AB (”ISEC”). ISEC är fondbolag som lägger ut portföljförvaltning, det vill säga att köpa och sälja värdepapper för Fondens räkning, till det norska värdepappersföretaget Harvest.

Vad innebär den nya lösningen? 

Harvest ökar nu sin service till dig som fondkund. Harvests erbjudande innebär att dom tar över informationsansvaret för ditt fondsparande och att ditt fondkonto står registrerat hos dem.

Idag förmedlar Harvest fonder till dig via sin hemsida, men de placeras på ISEC:s konto och det är därför ISEC som ansvarar för information och rapportering till dig som kund. Efter flytten kommer Harvest ta ansvaret för kundregistret och för den information och rapportering som skickas till dig som kund. Detta innebär att både kontot hos och kundrelationen till ISEC upphör.

Genom att erbjuda detta kan Harvest öka servicen till dig som kund och erbjuda en samlad bild av ditt fondsparande. I praktiken innebär detta att Harvest skapar ett underregister i andelsägarregistret och existerande andelsägare överförs sedan till detta underregister. Från utsidan kommer därför Harvest framstå som andelsägaren i Fonden. Den 29 november 2019 kommer andelsägarna registreras in i detta underregister.

Förändringen innebär således att ditt fondkonto står registrerat hos Harvest istället för hos ISEC. Den faktiska förvaltningen av dina fonder påverkas inte av att Harvest tar över informationsansvaret.

Harvest kommer i och med detta överta vissa av ISEC:s uppgifter som är knutna till andelsägarregistret, inklusive skatterapportering. Att föra ett kundregister på detta sätt är en reglerad verksamhet och Harvest har tillstånd från den norska finansinspektionen för att utföra sådana uppgifter.

Vilka konsekvenser får förändringarna för dig?

Den nya lösningen har tre praktiska konsekvenser för dig som är andelsägare i Fonden:

  1. Du är inte längre registrerad direkt i andelsägarregistret i Fonden, utan i ett delregister som förs av Harvest;
  2. Översikten över vem som äger andelar i Fonden, och hur många, kommer föras av Harvest och inte ISEC;
  3. Det är Harvest, och inte ISEC, som kommer ta hand om praktiska uppgifter i samband med andelsägarregistret, inklusive utskick av information och skatterapportering.

Utöver detta kommer inte det nya systemet att innebära några praktiska förändringar för dig. Vi betonar också att förändringarna inte kommer att innebära ökade kostnader för dig som andelsägare i Fonden.

Överföring av personuppgifter 

ISEC kommer att överföra dina personuppgifter till Harvest. Detta är nödvändigt för att kunna föra andelsägarregistret. Endast uppgifter som är nödvändiga för ditt kundförhållande kommer att överföras. Det vill säga din identitetsinformation (personnummer och namn), kontaktuppgifter (telefonnummer och adress) och finansiell information (kund- och produktavtal). Harvest är baserat i Norge och kommer vara registeransvarig i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen från 2018. Dina personuppgifter kommer därför skyddas på samma sätt som idag, och du kommer som tidigare ha rätt att kräva insyn och kan korrigera personuppgifter i enlighet med kraven i personuppgiftslagen. För mer information om Harvest behandling av personuppgifter och kontaktuppgifter vid frågor som rör detta, se deras sida om integritet och samtycke www.harvestfond.se/om-oss/Sekretesspolicy.

Vad händer om jag inte vill bli överförd? 

Om du inte vill överföras till andelsägarregistret som ska föras av Harvest måste du meddela Harvest via telefon 08-50 11 86 88 eller e-post kontakt@harvestfond.se innan 25 november 2019. Om vi inte får ett meddelande om att du inte vill bli överförd, utgår vi från att du samtycker till överföringen.

Om du vill stanna hos ISEC kommer du inte längre ha möjlighet att köpa, sälja och hålla koll på dina andelar via Harvests hemsida. Du kommer då att ha kontakt direkt med ISEC, eftersom ISEC inte erbjuder en webblösning som motsvarar den Harvest har.

Vid frågor vänligen kontakta Harvest på telefon 08-50 11 86 88 eller e-post kontakt@harvestfond.se.

Med vänlig hälsning,
ISEC Services AB & Harvest Funds AS


2018


21 Dec 2018

Fusion av värdepappersfonderna Viking Fonder Sverige och Sharp Europe

Sharp Europe har den 20 december 2018 fusionerats in i Viking Fonder Sverige. Viking Fonder Sverige är en aktivt förvaltad svensk värdepappersfond som investerar minst 90 procent av fondens tillgångar på den svenska aktiemarknaden.

Värdering av tillgångar och skulder har skett enligt de principer som framgår av fondens respektive fondbestämmelser och beräkningen av fondandelsvärdet har baserats på det aktuella marknadsvärdet av fondernas tillgångar och skulder, beräknat som fondandelsvärde på avstämningsdagen. 

Utbytet av andelar har skett enligt följande fördelning: 

  • En andel i Sharp Europe (A) ger 9,41254728 andelar i Viking Fonder Sverige (A) 
  • En andel i Sharp Europe (B) ger 9,90976552 andelar i Viking Fonder Sverige (B)

Du som fondandelsägare kan från ISEC kostnadsfritt beställa och ta del av de revisorsyttranden som har upprättats med anledning av fusionen.