Nyheter 2021

28 Jan 2021

ISEC öppnar åter Harvest Global Corporate Bonds för handel

Den 28 januari 2021 beslutade ISEC att åter öppna Harvest Global Corporate Bonds för handel. Det betyder att det nu är möjligt att teckna och lösa in andelar i fonden igen.

>Beslutet om senareläggning av handel i Harvest Global Corporate Bonds upphävs till följd av att ordnad avyttring har skett på ett sätt som säkerställer alla andelsägares intressen.

Andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av detta beslut. De order som kommit in under tiden beslutet om senareläggningen har gällt kommer nu att verkställas i tur och ordning till andelsvärdet som fastställs den 28 januari.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta info[at]isec.com.


25 Jan 2021

Harvest Opportunities Fund öppen för handel.

Den 25 januari 2021 beslutade ISEC att åter öppna Harvest Opportunities Fund för handel. Det betyder att det nu är möjligt att teckna och lösa in andelar i fonden igen.

Beslutet om senareläggning av handel i Harvest Opportunities Fund upphävs till följd av att ordnad avyttring har skett på ett sätt som säkerställer alla andelsägares intressen.

Andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av detta beslut. De order som kommit in under tiden beslutet om senareläggningen har gällt kommer nu att verkställas i tur och ordning till andelsvärdet som fastställs den 25 januari.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta info[at]isec.com.


21 Jan 2021

Information om senareläggning i Harvest Global Corporate Bonds

ISEC har den 21 januari 2021 beslutat att senarelägga handel av fondandelar i värdepappersfonden Harvest Global Corporate Bonds. Syftet med beslutet är att säkerställa andelsägarnas intressen och likabehandling.

ISEC har per den 21 januari mottagit en stor och oväntad order om inlösen i Harvest Global Corporate Bonds. Ordens storlek gör att det inte är möjligt att omedelbart möta inlösensordern på ett sätt som säkerställer alla andelsägares intressen. ISECs värderingskommitté har med anledning av detta beslutat att senarelägga teckning och inlösen av fondandelar i fonden. Detta innebär att order om teckning och inlösen inte kan verkställas under tiden beslutet om senareläggning gäller.

Beslutet om senareläggning har fattats för att säkerställa andelsägarnas intresse och att alla andelsägare behandlas rättvist. Grunden till beslutet är att en skyndsam avyttring för att möta inlösensorder skulle innebära förhöjda risker och kostnader för de kvarvarande andelsägarna. En senareläggning möjliggör en lämpligare avyttringstakt av innehaven och fördela kostnaderna mellan alla andelsägare på ett rättvist sätt.

Andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av detta beslut. De order som kommer in under tiden som beslutet om senareläggning kommer inte att kunna verkställas, utan dateras och sparas hos ISEC. Beslutet om senareläggning kommer att gälla så länge svårigheterna med att få en korrekt värdering kvarstår och så länge det är berättigat av hänsyn till andelsägares intressen och likabehandling. Så snart orsakerna till senareläggningen har upphört kommer beslutet hävas och inkomna order verkställas i tur och ordning till första möjliga kurs. När beslutet om senareläggning är hävt kommer information om detta att publiceras på vår hemsida.

För mer information eller vid frågor är ni välkomna att kontakta info[at]isec.com.


21 Jan 2021

Information om senareläggning i Harvest Opportunites Fund

ISEC har den 20 januari 2021 beslutat att senarelägga handel av fondandelar i värdepappersfonden Harvest Opportunities Fund. Syftet med beslutet är att säkerställa andelsägarnas intressen och likabehandling.

ISEC mottog den 20 januari en stor och oväntad order om inlösen i Harvest Opportunites Fund. Ordens storlek gör att det inte är möjligt att omedelbart möta inlösensordern på ett sätt som säkerställer alla andelsägares intressen. ISECs värderingskommitté har med anledning av detta beslutat att senarelägga teckning och inlösen av fondandelar i fonden. Detta innebär att order om teckning och inlösen inte kan verkställas under tiden beslutet om senareläggning gäller.

Beslutet om senareläggning har fattats för att säkerställa andelsägarnas intresse och att alla andelsägare behandlas rättvist. Grunden till beslutet är att en skyndsam avyttring för att möta inlösensorder skulle innebära förhöjda risker och kostnader för de kvarvarande andelsägarna. En senareläggning möjliggör en lämpligare avyttringstakt av innehaven och fördela kostnaderna mellan alla andelsägare på ett rättvist sätt.

Andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av detta beslut. De order som kommer in under tiden som beslutet om senareläggning kommer inte att kunna verkställas, utan dateras och sparas hos ISEC. Beslutet om senareläggning kommer att gälla så länge svårigheterna med att få en korrekt värdering kvarstår och så länge det är berättigat av hänsyn till andelsägares intressen och likabehandling. Så snart orsakerna till senareläggningen har upphört kommer beslutet hävas och inkomna order verkställas i tur och ordning till första möjliga kurs. När beslutet om senareläggning är hävt kommer information om detta att publiceras på vår hemsida.

För mer information eller vid frågor är ni välkomna att kontakta info[at]isec.com.


18 Jan 2021

Information till andelsägare i Fronteer Harvest, Harvest Opportunites Fund och Harvest Global Corporate Bonds

Från och med den 18 januari 2021, kommer Fair Investments Sweden AB att på uppdrag av ISEC Services AB överta förvaltningen av fonderna Fronteer Harvest, Harvest Opportunites Fund och Harvest Global Corporate Bonds från Harvest Funds AB.


11 Jan 2021

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Från och med den 11 januari 2021, kommer Atle Investment Services AB att på uppdrag av ISEC Services AB överta förvaltningen av fonderna Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond från Söderberg & Partners.


Nyheter 2020 Äldre nyheter