Tidigare resultat – Alinea Capital

Tidigare resultat – Alinea Capital

Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 5 åren.

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Andelsklass A startade 2021-11-30.

Andelsklass B startade 2021-11-30.

Andelsklass C startade 2021-11-30.

Andelsklass E startade 2021-11-30.