Asset management services and software to the financial industry

Risk management
Risk management Risk management expertise to keep control of fund risk, investment limits and reporting to financial authorities and boards of directors.
SECURA Platform
SECURA Platform Market leading real-time portfolio- and fund management platform with powerful IBOR support.
Portfolio administration
Portfolio administration Full service outsourcing of financial back office functions. We administrate about 200 funds and 3600 private banking portfolios with AuA of SEK 300 billion.
iSEC ManCo
iSEC ManCo Our one-stop shop where we offer complete management company and AIFM solutions.
Independent valuation
Independent valuation ISEC Services can offer external and independent valuation in accordance with LAIF and also perform independent price / valuation controls for UCITS funds.
13 Oct 2021

ISEC utvecklar stöd för Swing Pricing

I vårt egna portfölj- och fondandelssystem SECURA utvecklas det just nu stöd för Swing Pricing.

13 Oct 2021

ISEC utvecklar stöd för Swing Pricing

I vårt egna portfölj- och fondandelssystem SECURA utvecklas det just nu stöd för Swing Pricing.

30 Sep 2021

Nordnet startar eget fondbolag och väljer ISEC som partner för administrations- och risktjänster.

30 Sep 2021

Nordnet startar eget fondbolag och väljer ISEC som partner för administrations- och risktjänster.

10 Mar 2021

ISEC tar ännu ett kliv framåt gällande hållbarhet

ISEC har antagit en uppdaterad riktlinje för hållbarhet i samband med att Disclosure-förordningen (SFDR) träder i kraft. Dessutom utvecklas en ESG-modul för att stötta kapitalförvaltare i att ta hållbara...

10 Mar 2021

ISEC tar ännu ett kliv framåt gällande hållbarhet

ISEC har antagit en uppdaterad riktlinje för hållbarhet i samband med att Disclosure-förordningen (SFDR) träder i kraft. Dessutom utvecklas en ESG-modul för att stötta kapitalförvaltare i att ta hållbara investeringsbeslut.

We are iSEC

We supply outsourcing services and system solutions to asset management, private banking and fund management companies.

Read more about iSEC

Open API’s and true IBOR enables SECURA to be an integrated and central part in your organization.
Patrik Säwensten, Development Manager ISEC