28 Dec 2022

Duo Mobile end-of-life för Android 8, 9 och iOS 13

Från och med 9 februari 2023 kommer Duo Mobile inte längre att stödja Android 8, Android 9 och iOS 13. Vi rekommenderar dig som användare att senast 1 februari uppgradera till den senaste iOS- eller Android-versionen på din mobiltelefon.

Här finns mer information till dig som använder Duo för att logga in på fjärrskrivbordet, Secura Cloud. På Duo Knowledge Base kan du läsa mer om vilka versioner av Android och iOS som stöds av Duo Mobile.

VAD HAR JAG FÖR VERSION PÅ MIN MOBILTELEFON?

Du kan kontrollera din version igenom att göra följande:

För Android, t.ex. Samsung: 1. Öppna Inställningar 2. Om telefon 3. Programvaruinformation 4. Android-version visas

För iOS, Apple iPhone: 1 Gå till Inställningar 2. Allmänt 3. Om 4. iOS-version visas

VAD ÄR DET SOM FÖRÄNDRAS?
Google och Apple kommer med stora förändringar i operativsystemen varje år. Med följd av dessa förändringar slutar äldre operativsystem på mobila Android- och iOS-enheter att ta emot viktiga uppdateringar och stödjer inte längre vissa tjänster. Därmed kommer Duo inte längre att stödja Duo Mobile på Android 8, 9 eller iOS 13.

Det innebär:  

  • Duo teams kommer inte längre att kunna felsöka problem med Duo Mobile som körs på Android 8, 9 eller iOS 13 och äldre.
  • Duo Push kommer att fortsätta fungera på redan installerade versioner av Duo Mobile på Android 8, 9 eller iOS 13 och användare kommer kunna fortsätta att autentisera. 
  • Duo Mobile-genererade lösenord kommer fortsätta att fungera på redan installerade versioner av appen och användare kommer fortsatt att kunna autentisera.
  • SMS-levererade lösenord och telefonåteruppringningsautentisering påverkas inte av denna förändring. Dessa metoder är inte beroende av Duo Mobile.
  • Duo Mobile kommer att fortsätta stödjas fullt ut på Android 10 och iOS 14 eller senare.
  • Mobila enheter som använder Android 8,9 eller iOS 13 kommer inte längre att få Duo Mobile-underhållsfixar eller säkerhetsuppdateringar.
  • Användare kommer inte kunna ladda ner den senaste versionen av Duo Mobile på mobila enheter som körs på Android 8, 9 eller iOS 13.

MER INFO OCH LÄNKAR
Duo Mobile på Google Play SE

Duo Mobile på Google Play US

Duo Mobile på App Store SE

Duo Mobile på App Store US

Guide till Duo Restore

Duo Administration - Hantera 2FA Devices

Duo Administration - Device Insight 

Duo Mobile - Instant Restore

Vilka versioner av Android stöder Duo Mobile?

Vilka versioner av iOS stöder Duo Mobile?

Guide till Duo Restore för Duo Mobile-kontoåterställning

Duo Push-demonstration

30 Jan 2023

ISEC väljer Bahnhof

Vi på ISEC väljer Bahnhofs datacenter. Sedan tidigare har ISEC co-location i två externa hallar, och tillsammans med de tidigare två möjliggör Bahnhofs datacenter att ISEC nu kan erbjuda en snabbare återställningstid (RTO) än tidigare, från 24 timmar till under 2 timmar. Under 2023 kommer den låga RTO:n finnas tillgänglig för alla ISECs kunder.

30 Jan 2023

ISEC väljer Bahnhof

Vi på ISEC väljer Bahnhofs datacenter. Sedan tidigare har ISEC co-location i två externa hallar, och tillsammans med de tidigare två möjliggör Bahnhofs datacenter att ISEC nu kan erbjuda en snabbare återställningstid (RTO) än tidigare, från 24 timmar till under 2 timmar. Under 2023 kommer den låga RTO:n finnas tillgänglig för alla ISECs kunder.

30 Dec 2022

Hållbarhetspolicy ISEC Services AB

ISEC Groups (ISEC) vision är att vara en bety­delse­full del i om­ställ­ningen mot en hållbar värld. Vi vill genom infor­mations­­sprid­ning, sam­arbeten och partner­­skap bidra till den rörelse som flyttar kapital mot håll­bara invest­er­ingar. ISEC kan på så sätt vara med och för­ändra såväl finans­mark­naden och fond­mark­naden som sam­hället i stort.

30 Dec 2022

Hållbarhetspolicy ISEC Services AB

ISEC Groups (ISEC) vision är att vara en bety­delse­full del i om­ställ­ningen mot en hållbar värld. Vi vill genom infor­mations­­sprid­ning, sam­arbeten och partner­­skap bidra till den rörelse som flyttar kapital mot håll­bara invest­er­ingar. ISEC kan på så sätt vara med och för­ändra såväl finans­mark­naden och fond­mark­naden som sam­hället i stort.

13 Oct 2021

ISEC utvecklar stöd för Swing Pricing

I vårt egna portfölj- och fondandelssystem SECURA utvecklas det just nu stöd för Swing Pricing.

13 Oct 2021

ISEC utvecklar stöd för Swing Pricing

I vårt egna portfölj- och fondandelssystem SECURA utvecklas det just nu stöd för Swing Pricing.