För att investera

För att investera:

Fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns under respektive fond på vår hemsida: ManCo Funds

Du är välkommen att kontakta ISECs Fondadministration på nummer +46 8 509 313 60 eller mail fundadmin@isec.com vid frågor.

Fond

Bankgiro

Spets andelsklass A
5439-0562

För att köpa fondandelar betalas likvida medel till fondens Bankgironummer. Ange ditt kundnummer som referens/OCR på din betalning.